323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?Tu redzi arhīvu par Kristus augšāmcelšanās

Dieva mums teiktais “Jā!”

Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir Dieva mums teiktais “Jā!”. Kristus mira mūsu grēku dēļ, un tika uzmodināts mūsu taisnošanas labad. (Rom.4:25)

Dieva mums teiktais

Lasīt tālāk »Svēto Rakstu Kristus liecība – kristīgais Rakstu lietojums

Ka Svētie raksti apliecina Kristu, to mums Svētajos Rakstos apliecina pats Kristus. “Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani!” (Jņ.5:39) – “Proti, Jēzus liecība ir praviešu gars” (Atkl.19:10). Svēto Rakstu Kristus liecība nesaraujami saistīta ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos, un tādēļ visi apsvērumi par Rakstu principu un Rakstu skaidrojumu koncentrējas uz Lieldienu notikumu. Jēzus Kristus parādīšanās, sludināšana un ceļš no paša sākuma ir Rakstu piepildījums. Augšāmcelšanās trešajā dienā “pēc rakstiem” (1.Kor.15:4) apkopo visu, ko Raksti liecina par Kristu, bet Kristus pats ir tas, kas savējiem šo Rakstu liecību atklāj.

Svēto Rakstu Kristus liecība - kristīgais Rakstu lietojums

Lasīt tālāk »


Ticība augšāmcelajam Kristum

“Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts” (Rom.10:9). Šie Pāvila vārdi nesaraujami savieno ticības apliecinājumu, ka Jēzus ir Kungs, ar ticību Viņa augšāmcelšanai. Tādējādi nevar pareizi izprast šo ticības apliecinājumu, ka Jēzus ir Kungs, bez pareizas izpratnes par Viņa augšāmcelšanos. Mēģināsim tad atbildēt uz jautājumu: ko Jaunā Derība domā ar vēsti par Jēzus augšāmcelšanos?

Ticība augšāmcelajam Kristum

Lasīt tālāk »


Jaunais cilvēks un jaunā pasaule

Kristus augšāmcelšanās brīnums novērš starp mums valdošo nāves dievišķošanu. Kur nāve ir pēdējais, tur bailes no tās savienojas ar pretestību. Kur nāve ir pats pēdējais, tur zemes dzīve ir vai nu viss vai nekas.

Jaunais cilvēks un jaunā pasaule

Lasīt tālāk »


Viņš dzīvo, kas bij miris! [189]

Prieks, prieks! Tas grēku-deldetajs No kapa augšām cēlies!
Nu mums ir sāpju remdetajs, – Ko sirds vēl vairak vēlies?

Lasīt tālāk »