111. Ko Dievs sargā ar devīto un desmito bausli?


Priecājieties par Dieva piedošanu

Jēzus laikā nodokļu ievācēji muitnieki tika nīsti un nicināti. Sabiedrības hierarhijā viņi atradās uz viszemākās pakāpes. Tāpēc, kad Jēzus aicināja visu nicināto muitnieku Mateju sekot Viņam, Mateju pārņēma milzīgs prieks. Jēzus labo vēsti muitnieks nespēja paturēt pie sevis, bet, kā teikts Bībelē, Matejs (viņa otrs vārds – Levijs) savā namā sarīkoja Jēzum lielu mielastu (Lk.5:29). Šī glezna rāda, cik liels bija Mateja prieks.

Priecājieties par Dieva piedošanu


DIEVA PIEDOŠANA CAUR JUMS NONĀK PIE JŪSU TUVĀKAJIEM

Tā nebūt nebija Jēzus privāta vizīte pie Mateja. Mielastā piedalījās Mateja draugi un daudzi citi grēcinieki! Matejs vēlējās, lai Jēzus piedošana tiktu dāvāta ne vien viņam, bet CAUR viņu arī viņa draugiem un darbabiedriem.

Mateja prieks par piedošanu nav pārejošu emociju uzplūdi. Dieva dāvātā piedošana atstāj paliekošu iespaidu gan uz dvēseli, gan miesu: “Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus” (Ps.107:20).

Arī mediķi ir pamanījuši, ka piedošana atstāj lielu iespaidu uz grēciniekiem. Mičiganas universitātes Sociālo pētījumu institūts sadarbojas ar pētniekiem 60 valstīs. Vairāk nekā 50 gadus šis institūts ir publicējis interesantus pētījumu rezultātus par starptautiskajā sabiedrībā valdošajām tendencēm. Tomēr vispārsteidzošākais šī institūta pētnieku atklājums bija tas, ka vislabākā veselība ir cilvēkiem, kuri piedod citiem.

Pētnieki bija ļoti pārsteigti, uzzinot, ka mūsu veselības stāvoklis lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai mēs piedodam savam dzīvesbiedram, saviem vecākiem, tiem, kas, pēc mūsu domām, mums nodarījuši pāri, un tiem, kuriem mēs nepiekrītam.

Tāpat arī vairums kristiešu jūtas pārsteigti par to, ka Dievs dāvā īpašu svētību ne vien tiem, kas atzīst Viņa piedošanu Kristū, bet arī tiem, kuri ļauj Dieva dzīvu darošajai žēlastībai plūst CAUR viņiem, lai tiktu atjaunotas viņu attiecības ar citiem cilvēkiem. Tieši tā arī notika ar Mateju, kā tas redzams šajā gleznā.

Dieva piedošanai Kristus asinīs, kad tā CAUR jums ienāk to cilvēku dzīvē, ar kuriem jums iepriekš bijušas nesaskaņas, Viņš dod līdzi īpašu svētību. “Un neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:30-32).

PRIECĀJIETIES PAR DIEVA PIEDOŠANU KOPĀ AR CITIEM

Priecājieties par Dieva piedošanu tāpat kā Matejs. Uzaiciniet cilvēkus uz baznīcu, Dieva namu, kur viņiem būs iespēja baudīt Dieva dzīvības vārdu (Jņ.6:63). “Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes” (Mt.4:4). Kad nu jūs esat baudījis šo dzīvības maizi, aiciniet arī citus līdzdalīt jūsu prieku un mieloties ar Dieva dzīvu darošo piedošanas vārdu.

    Mīļais Kungs, palīdzi man ieraudzīt Tavu lielo piedošanu, kas sniedzas tik tālu, cik tālu ir rīti no vakariem (Ps.103:12), un ir lielāka par prieku, kādu Matejs apliecināja, rīkodams mielastu savā namā. Lūdzu dāvā arī man šo prieku, ko Tu ienesi Mateja dzīvē, un lai tas caur mani sasniedz arī citus cilvēkus. Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.