39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?


Nemitīgi piedošanu saņemoši Kristū

Dažus gadsimtus pirms Jēzus dzimšanas kāda medicīnas grāmata ar nosaukumu Bērna daba nāca klajā ar satraucošu atklājumu, ka dzīvībai nepieciešamās barības vielas un skābeklis vēl nedzimušajam bērnam nemitīgi tiek pievadīti pa nabassaiti, kas savieno bērnu ar māti. Šodien mēs zinām arī to, ka šī dzīvību uzturošā saite visus bērna kaitīgos izdalījumus novada atpakaļ mātei, kura izvada ārā visas viņas bezpalīdzīgajam bērniņam kaitīgās vielas.

Nemitīgi piedošanu saņemoši Kristū


Dieva vārds noved pie līdzīga atklājuma. Gluži tāpat kā kādreiz apgraizīšana šeit attēlotos cilvēkus (skatīt apakšējo attēlu) savienoja ar Jēzu, tagad Dievs par šo “nabassaiti”, kas jūs savieno ar Jēzu, izmanto Kristību. Labā vēsts ir tā, ka caur pārdabisko “nabassaites” savienojumu ar Dievu visi jūsu grēku “atkritumi” nemitīgi plūst pie Jēzus krusta, un tiek uz visiem laikiem nomazgāti ar Viņa izlietajām asinīm. Un vietā nemitīgi pie jums plūst Kristus dzīvu un taisnu darošais spēks. Tādējādi ar Kristības savienojošo saiti “Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:32; Ap.d.22:16).

SAVIENOTI AR DZĪVĪBU

Postošās un nāvējošās lietas, vaina, bailes un izmisums, novārdzina gan miesu, gan dvēseli. Bībele brīdina, ka grēka postošās sekas noved nāvē (Ec.18:4; Rom.5:12; 6:23; 1.Kor.15:56; Ef.2:1; Jēk.1:15). Droši vien šī patiesība jums, tāpat kā daudziem citiem, ir likusi izbīties un krist bezcerībā, domājot, ka Dievs jūsu grēkus un trūkumus paturēs un izmantos pret jums.

Bet “Dievs Kristū jums ir piedevis” (Ef.4:32). Kristībā Dievs jūs savieno ar Jēzu Kristu, ar Viņa grēkus šķīstošo nāvi pie krusta. Gluži tāpat kā māte absorbē visus sava bērniņa kaitīgos izdalījumus savās miesās, tā arī Kristus ar savu nāvi ir “absorbējis” visus jūsu grēkus savā miesā. “Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba” (1.Pēt.2:24). “To, kas grēka nepazina, Dievs mūsu labā ir darījis par grēku” (2.Kor.5:21; Jes.53:4, 12; Ebr.9:26; 1.Jņ.1:7; 3:5).

Caur šo Kristībā iegūto saikni Jēzus nemitīgi jūsu vainu nomaina ar mierinājumu,­ jūsu bailes — ar mieru un jūsu izmisumu — ar paļāvību. Priecājieties par to, ka Kristus ir piedevis visus jūsu grēkus! Slavējiet un pateicieties Dievam, ka Viņš neko nepatur, lai izmantotu pret jums! Gluži tāpat kā māte iznēsā savu bērnu, Jēzus izmanto jūsu Kristības “nabassaiti”, lai nemitīgi atņemtu jums jūsu grēku un dotu jums savu taisnumu (2.Kor.5:21). Lūk, Viņš paņem prom jūsu gaidāmo nāvi, tā ka pat nāves priekšā jūs varēsiet paļauties uz to, ka Viņā jūs neiesiet pazušanā, bet dabūsiet mūžīgo dzīvību (Jņ.3:16). Jums vairs nav jābaidās no Dieva.

DROŠS SAVIENOJUMS

Šeit attēlotas bibliskās personas, kuras saņēmušas piedošanu Kristū; to vidū ir ķēniņš Dāvids, Grēkus nožēlojušais noziedznieks (Lk.23:40–43), Marija Magdalēna un Pazudušais dēls. Lai gan viņu “garīgā nabassaite”, kas savieno ar Kristu, ir neredzama, Jēzus ir uzņēmies viņu grēkus un devis viņiem savu taisnošanu.

Nolieciet šo attēlu uz sava rakstāmgalda vai pie gultas, lai tas jums aizvien atgādina, ka visu no grēka šķīstīto, kas sapulcināti ap Jēzu un savienoti ar Viņu, vidū tukšā vieta ir jūsējā.

JUMS PIEPLŪST JAUNA DZĪVĪBA .. MŪŽĪGI!

Vairs neraizējieties par lāstu, ko nes līdzi jūsu grēki (Rom.8:1). Rodiet priekpilnu mieri­nājumu savā Kristībā, kas jūs sasaista ar Kristu. Lūk, Dievs jūs ir stingri sa­vie­nojis ar Jēzu; Viņš izmanto šo “nabassaiti”, lai paņemtu prom jūsu derdzīgos grēkus un nebeidzamā straumē jums dotu piedošanu, dzīvību un pestīšanu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.