75. Vai kristietis pats var atriebt netaisnīgi ciestu pārestību?Atspēkojot pārmetumus, ko saņem luterāņi

Vēsturiski luterāņi arvien ir saņēmuši pārmetumus no divām pusēm.

Atspēkojot pārmetumus, ko saņem luterāņi

Lasīt tālāk »Cilvēciskā realitāte

Cilvēks Jēzus Kristus nozīmē, ka Dievs ir ienācis radītajā realitātē.

Cilvēciskā realitāte

Lasīt tālāk »


Par Jēzus nokāpšanu ellē

Šajā gleznā gleznotājs Tomass Dubuā attēlo Dieva Labo Vēsti: pēc tam, kad Jēzus nomira pie krusta, Viņš tika “dzīvs darīts garā. Tanī Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā” (1.Pēt.3:18–19). Jēzus nenokāpa ellē, lai ciestu. Pie krusta Jēzus izcieta visas nepieciešamās ciešanas par jūsu grēkiem un teica: “Viss piepildīts!” (Jņ.19:30). Viņš nenokāpa, lai dotu šiem “gariem cietumā” iespēju izglābties. Tā vietā Jēzus nokāpa ellē, lai sātanam un visiem nolādētajiem parādītu Savu uzvaru pār grēkiem, nāvi un elli, kā arī ļaunajiem gariem cietumā pasludinātu sodu un pazudināšanu, “Kristū uzvaru svinēdams pār viņām” (Kol.2:15).

Par Jēzus nokāpšanu ellē

Lasīt tālāk »


Bauslība nav nekas cits kā bērnu audzinātāja taisnībai

“..ja būtu dota bauslība, kas spēj dzīvu darīt, tad patiesi taisnība nāktu ar bauslību.” [Gal.3:21]

Bauslība nav nekas cits kā bērnu audzinātāja taisnībai

Lasīt tālāk »


Luters pret Karlštatu

Ņemot vērā visu emocionālo un patvaļīgo izrīkošanos ar žēlastības līdzekļiem, jāteic, ka Lutera atbilde Karlštatam rakstā Pret debesu praviešiem nebūt nav zaudējusi aktualitāti.

Luters pret Karlštatu

Lasīt tālāk »