280. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas piektajā lūgumā?Tīri ticībā Jēzus vārdiem

Atcerēsimies pirmos Svētā Vakarēdiena viesus, par kuriem Kristus mācīja, ka tie ir tīri un šķīsti Viņa draugi un brāļi, kaut arī mēs labi zinām, ka te nebūt nebija pilnīgi un viņos joprojām bija ļoti daudz kļūdu un vājību.

Tīri ticībā Jēzus vārdiem

Lasīt tālāk »Grēcinieka vai grēka attaisnošana

Atcerēsimies, ka reformācijas laika mācība par attaisnošanu vienīgi ticībā, ko saskaņā ar Svētajiem Rakstiem apliecināja Luters, ir saprotama un vērtējama Dieva mūžīgās tiesas kontekstā un tādējādi tā skar grēcinieka attaisnošanu Dieva tiesas priekšā un viņa likteni mūžībā. Savukārt mūsdienu liberālā luterisma – kas veidojis un parakstījis 1999. gadā ar Romas katoļu baznīcu “Kopīgo deklarāciju par attaisnošanu” – teoloģiskais un kultūrvides konteksts attiecībā uz attaisnošanas mācību ir pavisam cits.

Grēcinieka vai grēka attaisnošana

Lasīt tālāk »


Septītās lūgšanas teksts

Ko nozīmē Tēvreizes septītās lūgšanas teksts: “Bet atpestī mūs no ļauna”?

Septītās lūgšanas teksts

Lasīt tālāk »


Dievs uzklausa manu lūgšanu

Ir ļoti svarīgi, ka mēs arī mācāmies pēc Tēvreizes teikt “āmen”, tas ir, nešaubīties, ka lūgšana noteikti ir uzklausīta un tiks īstenota.

Dievs uzklausa manu lūgšanu

Lasīt tālāk »


Paklausīgs un ticīgs

Atšķirt tādu situāciju, kurā var ticēt, no tādas, kurā nevar, ir grūti.

Paklausīgs un ticīgs

Lasīt tālāk »