50. Kādā veidā mēs klausāmies Dieva Vārdu labprātīgi?Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu

Kad Apustuļu ticības apliecībā atzīstat: “Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu”, visticamāk, neviens jums neiebildīs. Pirmajiem kristiešiem tas bija citādi. Pirmajos trijos kristietības gadsimtos Kristus atzīšana par Kungu bieži izraisīja vardarbīgu pretreakciju. Šeit redzamā Fjodora Andrejeviča Broņņikova glezna Nolādētais lauks attēlo nevis Kristus sišanu krustā, bet gan tās šausmas, kas bieži notika ar tiem, kas runāja un apliecināja, ka Jēzus ir Kungs.

Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu

Lasīt tālāk »Kristus ciešanas un nāve Viņam netika nejauši uzspiestas

“Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: “Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu.” [Lk.18:31]

Kristus ciešanas un nāve Viņam netika nejauši uzspiestas

Lasīt tālāk »


Tīri ticībā Jēzus vārdiem

Atcerēsimies pirmos Svētā Vakarēdiena viesus, par kuriem Kristus mācīja, ka tie ir tīri un šķīsti Viņa draugi un brāļi, kaut arī mēs labi zinām, ka te nebūt nebija pilnīgi un viņos joprojām bija ļoti daudz kļūdu un vājību.

Tīri ticībā Jēzus vārdiem

Lasīt tālāk »


Grēcinieka vai grēka attaisnošana

Atcerēsimies, ka reformācijas laika mācība par attaisnošanu vienīgi ticībā, ko saskaņā ar Svētajiem Rakstiem apliecināja Luters, ir saprotama un vērtējama Dieva mūžīgās tiesas kontekstā un tādējādi tā skar grēcinieka attaisnošanu Dieva tiesas priekšā un viņa likteni mūžībā. Savukārt mūsdienu liberālā luterisma – kas veidojis un parakstījis 1999. gadā ar Romas katoļu baznīcu “Kopīgo deklarāciju par attaisnošanu” – teoloģiskais un kultūrvides konteksts attiecībā uz attaisnošanas mācību ir pavisam cits.

Grēcinieka vai grēka attaisnošana

Lasīt tālāk »


Septītās lūgšanas teksts

Ko nozīmē Tēvreizes septītās lūgšanas teksts: “Bet atpestī mūs no ļauna”?

Septītās lūgšanas teksts

Lasīt tālāk »