190. Ko Bībele māca par Jēzus ciešanām un nāvi?


Vecāku sadusmošana

Ko nozīmē izaicināt vecāku dusmas?

vecāku sadusmošana


Tas nozīmē ne tikai liegties parādīt pienācīgo paklausīgu vecākiem, bet tiem tik tiešām vēl pretoties, spītēt, sacelties pret tiem, viņus ar vārdiem, darbiem vai savu uzvedību apvainot vai sarūgtināt.

Kas lād tēvu un māti, tā lākturis dzisīs tumsas stundā. [Sal.pam.20:20]

Un Noa bija pirmais vīrs, kas sāka apstrādāt zemi, un viņš dēstīja vīnadārzu. Un viņš dzēra vīnu, apreiba un pliks gulēja telts vidū. Un Hāms, Kanaāna tēvs, redzēja sava tēva kailumu un ārā pastāstīja abiem saviem brāļiem. Bet Šēms un Jafets paņēma drānas, abi uzlika tās uz pleciem, iegāja atmuguriski un apsedza sava tēva kailumu – viņu sejas bija aizgrieztas projām, un sava tēva kailumu viņi neredzēja. Un Noa atmodās no vīna skurbuma un uzzināja, ko viņam jaunākais dēls izdarījis. Un viņš teica: “Nolādēts Kanaāns – vergu vergs viņš būs saviem brāļiem!” [1.Moz.9:20-25]

Ja kādam ir spītīgs un dumpīgs dēls, kas neklausa tēvu un māti un neklausa arī, kad tie viņu pārmāca, tad lai tēvs un māte grābj viņu ciet un ved pie pilsētas vecajiem pilsētas vārtos, un lai saka pilsētas vecajiem:mūsu dēls ir spītīgs un dumpīgs, viņš neklausa mūs, rīma un žūpa! Tad lai pilsētas vīri nomētā to akmeņiem, lai tas mirst; izsvel ļaunumu no sava vidus! – viss Israēls lai dzird un bīstas! [5.Moz.21:18-21]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.