80. Kā mēs rūpējamies par savu tuvāko?


Necilā atvase

“Viņu sauks par Nācarieti”. (Mt.2:23) Šķiet, ka šis pravietojums ir grūti saprotams, jo mēs to šādā formā nekur neatrodam. Taču mums jāmācās uzmanīgi lūkoties uz Bībeles tekstu.

Necilā atvase


Te rakstīts, ka šo pravietojumu nav sacījis viens pravietis, bet gan pravieši. Un, noteikti ar to ir domāts tas, ka Vecajā Derībā atkal un atkal bija apsolīts, ka nākošais ķēniņš nāks zemībā un necilībā.

Jā, patiešām, tur gan nekas nav teikts par Nācareti. Taču evaņģēlists balstās uz pazīstamo Jesajas grāmatas fragmentu, kurā teikts, ka no Isajas saknes izaugs zars, dzinums, necila atvase un ka šis vājais, niecīgais no celma izaugušais zars būs Izraēla Mesija. (Jes.11:1-9)

Taču ebrejiski “zars” ir “NeZeR” , un no tieši šis vārds gramatiski ir vietvārda Nācarete celms. Tik dziļi paslēpti evaņģēlijs rod apsolījumu Vecajā Derībā, tas, ka Jēzus būs nabadzīgs, neievērots un niecīgs.

Jāzepam un visai pasaulei tik grūti saprotamajā ceļā uz nabadzīgo Nācareti piepildās ceļš, ko Dievs iecerējis visas pasaules Pestītājam. Viņam jādzīvo visdziļākajā nabadzībā un zemumā, jādala dzīve ar necilajiem un neievērotajiem, lai varētu nest visu cilvēku postu un kļūtu par viņu Glābēju.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.