Ieskaties

9 komentāri par “Mana dogma: “MAN NAV DOGMU”

 1. Te nu gan vajadzīgs nopietns precizējums. Protams, arī vasarsvētku kustībā ir denominācijas, kas noliedz Trīsvienību, taču pavisam noteikti nevar teikt, ka viņi noliegtu Jēzu kā Dieva Dēlu vai apšaubītu Viņa dievišķumu. Viņu izpratnē dievišķa būtne nav gluži tas pats kas pats Dievs. Tādejādi viņi uzskata, ka Jēzus nav pilnībā pielīdzināms Dievam, taču ir radīta dievišķa būtne, Dieva svētais Vārds (Logos), cilvēces Glābējs un Pestītājs

  Kas attiecas uz harizmātiskā “trešā viļņa” Toronto kustību, tad viņi nu gan pavisam noteikti nenoliedz Trīsvienību un dogmatiski fundamentālos pamatjautājumos ir gluži tādi paši kā citi kristieši. Nezinu, kādēļ viņu dievkalpojumus apmeklē jūdi un musulmaņi, taču tas notekti nav tāpēc, ka šajā draudzē tiktu noliegts Jēzus kā Dieva Dēls.

 2. Sveiki Ervīn,

  Ja kāds noliedz kaut ko, ko skaidri māca Raksti, tad vienmēr ir jāpaanalizē, kas ir viņa atziņas avots – vai Raksti, vai paša prāts.

  Ar cieņu,
  gviclo

 3. Ervīn, ir piemēram tāda draudze Latvijā (vārdā nesaukšu), kuras mājaslapā tik tiešām arī tiešā veidā noliegta trīsvienība. Starp citu arī svētajos rakstos arī minēts, ka antikrista gars centīsies Jēzu pazemināt un noliegt. Nu diez vai viņš rīkotos tik muļķīgi, ka kristiešu vidū tā atklāti noliegs Jēzu, bet tas viņam neliedz visādiem viltīgiem paņēmieniem noliegt kādu Jēzus dabas aspektu, piemēram – dievišķību. Tas uzreiz nozimē, ka tas gars tajā druadzē neapliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, jo viņiem tas miesā nākušais nav Jēzus Kristus, kas ir Dievs, bet tikai cilvēks. Nu vismaz tā es to sapratu.

  Bet lai nu kā es īpaši daudz tādas harizmātu kustības nezinu, kurās noliedz Jēzus dievišķību, patiesībā tikai to vienu draudzi.

  Nu par dogmām ir tā, ka harizmāti ar nav visi vienā maisā bāžami, kā man Ervīns deva saprast. Ir vienkārši viena daļa no viņiem, kuri ir lepni un iedomīgi. Itkā lepojas – mums nav dogmu. Bet vai tā nav Dogma, vai tā nav Svētā Gara ierobežošana, ja saka, ka tikai mēlēs runāšana ir zīme tam, ka saņemts Svētā Gara svaidījums. tad ghribas viņiem jautāt – vai te jūs neierobežojat Svēto Garu? Kur tad bībelē ir nepārprotami norādīta šāda dogma? Kur norādīta dogma, ka dievkalpojumam jānotiek tieši tā, kā pie jums, ka obligāti visiem jābūt tik emociopnāliem – vai tās nav dogmas?

 4. Godājamie oponenti!

  Jūs uzreiz izmantojat savu pasīvās aizsardzības modeli, tas ir uzbrūkat ar citiem jautājumiem un tēmām, kas neskar šīs konkrētās diskusijas tematu.

  Es tikai gribēju norādīt, ka vasarsvētku kustībā nav un nevar būt draudzes vai denominācijas, kas noliegtu Jēzu kā Dieva Dēlu vai Jēzus dievišķumu. Ja arī kādi str4āvojumi ar šādiem uzskatiem ir cēlušies no vasarsvētku kustības vai pat joprojām sevi sauc par pentekostiem, tas nenozīmē, ka citi viņus par tādiem uzskata.

  Cita lieta ir kustības, kas neatzīst Trīsvienību. Šī doma, starp citu, nav naekas jauns kristietībā un nebūt nav vasarsvētku kustības izgudrojums. Bet, atšķirībā no musulmaņiem, jūdiem vai hinduistiem, kas Jēzu atzīst tikai kā pravieti un garīgu skolotāju, šie atzīst viņa dievišķo dabu, bet neatzīst, ka Viņš pēc sava statusa un būtības pilnībā pielīdzināms Dievam Radītājam.

  Es gribu, lai mani saprastu pareizi. Es nebūt neatbalstu šādus uzskatus un neaģitēju par šādām novirzēm kristietībā. Taču man šķiet aplam ieņemt atklāti naidīgu pozīciju un kritizēt kaut ko, ja es nepārzinu, ko tad īsti domā šādi cilvēki, kāda ir viņu motivācija un izpratne. Ja es to zinu un saprotu, tikai tad es nopietni un argumentēti varu tam oponēt. Citādi sanāk tāda “muļķis” – “pats muļķis” mēdīšanās.

 5. Ervīns, lai 3Vienība stāvētu pietiek ar pāris punktiem priekš “paratiem mirstīgiem” lai neiedziļinātos smalkos teoloģiskos disputos.
  Tas ir, ja persona atzīst, ka Jēzus Kristus ir Dievs un atzīst Svēto Garu par personu, tad šāda persona ir defaulti atzinusi 3Vienību kā koncepciju. Nu jautājums par to, ka Tēvs ir Dievs un Persona parasti nepaceļās!

  Parasti noliedzot 3Vienību uzbrukums ir šiem diviem vai vienam no aspektiem tas ir
  Noliegt, ka Kristus ir Dievs pēc būtības, vai/un noliegt ka Svētais Gars ir persona!

  Nereti karstasinīgi kristieši ar 3Vienības noliegšanu saprot šīs koncepcijas savādāku formulēšanu – atšķirīgi no tā, kā tas ir formulēts kaut kādos konkrētos dokumentos!

  Tamdēļ Baznīcai ir senbaznīcu Ticības Apliecības – it īpaši Atanāsija Ticības Apliecība, kas kopā ar Halcedonas Ticības apliecību visai labi novelk šīs demarkācijas līnijas.
  Lūk un to jau var visai viegli izdarīt… ņemam šīs ticības apliecības un ar pirxtu līdzi velkot skatāmies, vai mēs tam visam ticam un apliecinām.
  Protams, vienmēr var uzsākt NO JAUNA tos pašus disputus ko SenBaznīca jau sen ir izveikusi un tamdēļ šīs TA tapušas, bet ja grib visai ātri izfiltrēt mācību, tad pietiek ar šīm TA filtriem… ja grupa/baznīca filtram iet cauri, tad jau var sākt skaldīt matus, bet ja nekrīt cauri šim filtram, tad laika taupības nolūkos visai droši tādus fruktus var ignorēt!

 6. Halcedonas formula – Chalcedonense (451.g.)
  …tagad, sekojot svētajiem tēviem, mēs mācām vienprātīgi apliecināt

  vienu un to pašu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu,
  kas ir pilnīgs savā dievišķībā, patiess Dievs un pilnīgs savā cilvēcībā un patiess cilvēks, ar saprātīgu dvēseli un miesu,
  vienāds ar Tēvu būtībā savā dievišķumā un vienāds ar mums būtībā savā cilvēcībā, līdzīgs mums visās lietās, taču bez grēka;
  pirms laika sākuma no Tēva dzimis savā dievišķumā, pēdējās dienās mūsu pestīšanas dēl, saskaņā ar savu cilvēciskumu, dzimis no Jaunavas Marijas, Dieva Mātes;

  vienu un to pašu Kristu, Dēlu, Kungu, Vienpiedzimušo
  kas atklājies divās dabās, kas nav sajauktas, samainītas, ir nedalāmas, nešķiramas;
  nekādā ziņā šo dabu atšķirību neapdraud to vienība, to īpatnības saglabājas no šīm dabām,
  kas apvienojas vienā personā un vienā hipostāzē, bet nav sadalītas vai sašķeltas divās personās,

  bet vienu un to pašu Vienpiedzimušo Dēlu, Dievu, Logosu, Kungu Jēzu Kristu,
  kā kopš senatnes pravieši par Viņu
  un Jēzus Kristus mums pats ir mācījis,
  un kā to mums sniegusi mūsu tēvu apliecība.

 7. Ervīn, es jau ar nemaz neapgalvoju, ka tradicionālajās pentakostu kustībās ir trīsvienības noliedzēji. Ir jau tā, kā rakstīts – no mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav mūsējie. Bet es nerunātu, ja nezinātu konkrētu draudzi un arī konkrētu fakut, ka pentakostu draudzes ar viņiem “tusē”, neskatoties uz krasajām atšķirībām. Es šeit domāju tādas atšķirības, kur jau tiek novilkta robeža starp kristīgu kustību un pseidokristīgu kultu, kura locekļus nevaram uzskatīt par brāļiem un māsām Kristū, jo viņi nepastāv vienprātīgā ticībā. Protams, arī starp konfesijām vispār arī jau nav vienprātības, tomēr tas nav tas pats, kas nevienprātība starp kristīgajām kustībām un, piemēram, mormoņiem.

  Ir tomēr kādas pamatlietas, pēc kurām tad arī izērtējam – ir attiecīgā kustība saucama par kristiešiem vai nav.

  taču protams, ka šis konkrētais raksts nav attiecināms uz tradicionālo pentakostālismu, jo patiešām nezinu nevienu tradiciopnālo vasarsvētku draudzi, kurā tiktu noliegta dogma par trīsvienību, ka Svētais Gars arī ir Persona un ka Jēzus ir ne tikai cilvēks, bet arī Dievs

 8. >Ingaram

  Nuja, tikai es patiešām nezinu nevienu gadījumu, kur vasarsvētku draudzes “tusētu” ar kādu kustību, kas būtu līdzīga mormoņiem vai Jehovas lieciniekiem. Tāpat Latvijā nezinu nevienu vasarsvētku vai harizmātu tipa draudzi, kas noliegtu Trīsvienību. saprotu, ka negribi publiski nosaukt šo draudzi, taču, ja tev ir tādas ziņas, uzraksti man personīgi uz e-pastu. Man gan šķiet, ka drīzāk tu būsi kādu viņu izteicienu vai rīcību pārpratis un noturējis par Jēzus dievišķās dabas noliegumu.

Atbildēt