Ieskaties

8 komentāri par “Vasarsvētku kustības mācības aprises un garīgās prakses raksturojums

 1. Te jāpiezīmē, ka kaut arī Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība (LBDS)starptautiski iekļaujas rakstā pieminētajā Dieva draudzē ar centru Klīvlendā ASV, tomēr specifiskās Dieva draudzes tradīcijas un mācības, piemēram, kāju mazgāšana vai atkārtota kristība pēc smagiem grēkiem, netiek praktizētas. Tāpat attieksme pret trīspakāpju pestīšanas ceļa koncepciju nav viennozīmīga, liela daļa vairāk sliecas uz divpakāpju ceļa koncepciju.

  Iestāšanās sarunu laikā Dieva draudze šīs “nacionālās īpatnības” akceptēja, tāpat to, ka LBDS augstāko vadītāju sauc par bīskapu nevis prezidentu vai superintendentu, kā tas ir citur pasaulē.

 2. Ervīn, LBDS? gadījumā tas nenozīmē Latvijas baptistu draudžu savienība? vai tiešām tā ir vnk sakritība? vnk nespēju izštukot, kas slēpjas zem burta ‘D’ ;)

 3. 1) Atkārtošos, tomēr nevar nepieminēt, ka mācība par kristību ir uzkrītoši nebibliska. Protams, jāņem vērā ka visām vasarsvētku draudzēm nav vienāda attieksme pret zīdaiņu kristību un ūdens lietošanas veidu kristībā, tomēr no baptistiem ņemtā mācība šajā jomā diemžēl ir nebibliska

  2) Par vakarēdienu vēl varētu tā “līdz ar nagiem” pieņemt, bet arī jāizskata katras draudzes mācība atsevišķi.

  3) mācība par Svētā Gara kristību, pēc manas pieredzes ir ļoti dažāda veida dažādās draudzēs. Vēlreiz uzsvēršu, kā vienmēr – mēlēs runāšana, kā obligāta zīme Svētā Gara kristībai ir nebibliska mācība. No konteksta ir noprotams, ka izņēmumi apustuļu darbu grāmatā ir specifiski tai konkrētajai situācijai un laikam, bet dogmu no tiem veidot nevar, jo tā ir pretrunā ar Svēto rakstu kontekstu, tas ir – notikumu paraugi gan mums ir, bet trūkst apstiprinošas liecības no praviešiem, no Jēzus un arī no pašiem apustuļiem – vēstulēs nekas nav minēts par mēlēs runāšanu, kā vienīgo obligāto zīmi Svētā Gara kristīšanai. Bet Pāvils drīzāk uzsver, ka Svētais Gars mīt ikvienā, kuram Jēzus Kristus ir Kungs, tālāk viņš runā par pārējām dāvanām. Loģiski būtu, ka Pāvils būtu rakstījis par šo svarīgo zīmi – mēlēm, pēc kuras var pateikt, ka ir saņemta Gara kristība,ja harizmātiem būtu taisnība, tad tas būtu Svētajos Rakstos tā apstiprināts, bet nav. Un arī parasti šīs mācības aizstāvji tad īsti nespēj paskaidrot atšķirību starp Svētā Gara kristību ar zīmi mēlēs runāšanu un Svētā Gara iemājošanu ikvienā ticīgajā. Viens variants, kā viņi skaidro ir tas, ka Svētais Gars jau mājo visos, taču Viņa dāvanas kalpošanai ienāk līdz ar Svētā Gara kristību. No šī teiktā izriet, ka neviens, kurš nav runājis mēlēs, nevar būt ne mācītājs, ne pravietis, ne pārdabisks dziedinātājs, nedz padomdevējs, nedz brīnumu darītājs, ne apustulis, ne misionārs, ne cita veida kalpotājs. Jā visi apustuļi runāja mēlēs, bet zīme un dāvana ir viens un tas pats, tas nozīmē, ka ne tikai mēlēs runāšana, bet arī pravietošana, dziedināšana un brīnumu darīšana līdzvērtīgi mēlēm apstiprināja Svētā Gara kristību un vispār vēl pirms viņi runāja mēlēs, no augšas nolaidās uguns liesmas pār viņiem – zīme, bet kā redzam pēcāk, ne viennozīmīgi visos gadījumos klātesoša. Tāpat arī mēlēs runāšana ne visur ir klātesoša. Tai bij īpaša aktuāla nozīme tajā laikā, kad vajadzēja pierādījumu, ka piepildījies pravietojums, taču neatradīsiet bībelē nevienu pravietojumu, kur mēlēs runāšana ir vienīgā zīme, kas pierāda Svētā Gara kristību

 4. machss – tāda, kuru pavēlēja Jēzus.
  1) Nedz Jēzus, nedz arī vēlāk apustuļi nav noteikuši ūdens lietošanas veidu kristībā. Bībelē ir redzami piemēri, ka vārds “baptizo” lietots, lai apzīmētu dažādus ūdens lietošanas veidus – no iemērkšanas līdz pat mazgāšanai un būtībā šajā (svētās kristības) kontekstā šis vārds attiecībā uz ūdeni reglamentē vienīgi ūdens lietošanu vispār – kristāmajam jātiek kaut kādā veidā samērcētam vai saslapinātam ar ūdeni, bet veids nav svarīgs, jo ne ūdens lietošanas veids rada kristību, ne jau tā pagremdēšana dod pagremdēšanu Svētajā Garā, bet Dieva Vārds un apsolījums. Ja Jēzus būtu pavēlējis konkrētu pagremdēšanas veidu, tad tas būtu arī pateikts un tad tiktu lietots vārds “baptismos”, kura vienīgā nozīme ir pagremdēšana.

 5. Ārprāc!
  Šitā kļūdīties. Nu, protams, machss ir opilnīga taisnība – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība ir LVDA nevis LBDS, kas ir Latvijas Baptistu draudžu savienības apzīmējums.

  Piedodiet, lūdzu!

 6. Ingar, nepieprotu Bībeles orģinālvalodu, bet esmu kaut kur dzirdējis, ka kristība, kā simbols jau Jēzus laikā, tika pārņemts no Israēla tradīcijām, lai cilvēkiem to būtu vieglāk pieņemt un saprast, jo tur priesteri (vai kas nu tur bija) arī pēc kādu konkrētu pārkāpumu nodarīšanas, ir gājuši šo pagremdēšanas ceļu, kas simbolizē to nomazgāšanu.
  nezinu tās tradīcijas tik labi, kāds zinātājs noteikti mani palabos un precizēs, bet doma ir tāda, ka tieši tā pagremdēšana ir kā simbols, kas parastajam cilvēkam ir vieglāk saprotams, bet Gara kristība, protams, nāk no Augšienes.

 7. Jā bij tradīcija, taču neatrodam ziņas, ka tā būtu bijusi tieši pagremdēšanās, pat ja būtu – tam nav nekāda sakara ar Jēzus pavēlēto kristību, jo ir rakstīts apustuļu darbos ir tā rakstīts

  38 Bet Pēteris tiem atbildēja: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.

  Un arī ir vēl salīdzināta Jāņa un Jēzus kristība – Jānis kristīja ar ūdeni uz grēku nožēlu

  1 Kamēr Apolls bija Korintā, Pāvils, pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā, un, sastapis dažus mācekļus,
  2 viņš tiem sacīja: “Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?” Tie viņam atbildēja: “Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir.”
  3 Viņš jautāja: “Ar kādu kristību jūs esat kristīti?” Tie atbildēja: “Ar Jāņa kristību.”
  4 Bet Pāvils sacīja: “Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir, Jēzum.”
  5 To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus Vārdā.
  6 Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja.

  Kā redzam – Jēzus pavēlētā kristība Trīsvienīgā Dieva vārdā nav simbols, bet reāla darbojoša spēka nesēja. Te jau ir tās jukas harizmātu mācībā, ka jauc Jāņa ūdens kristību ar Jēzus kristību ūdenī un Garā.

  Un lūk kas rakstīts vēl par Jāņa kristību – 4 sakait man, Jāņa kristība – vai tā bija no debesīm vai no cilvēkiem?”
  5 Bet tie savā starpā sāka spriest: “Ja mēs teiksim: no debesīm, – Viņš sacīs: kāpēc tad jūs viņam neticējāt?

  Jautājums – ja jau Jāņa kristība bij no debesīm, vai tad Jēzus kristība var būt tikai simbols? Ko nozīmē pateikt, ka krsitība nedod nedz glābšanu, nedz piedošanu? Vai tas nenozīmē, pateikt, ka tā ir no cilvēkiem?

Atbildēt