361. Kā parasti notiek sagatavošanās Vakarēdienam luteriskajā Baznīcā?


Kristus krusts ir Dieva spēks, kas jūs iepriecina

Sišana krustā ir ļoti nežēlīgs nāvessods. Bieži vien tie, kas redzēja sišanu krustā, ģība. Kā attēlots šeit, Jēzus sišana krustā bija īpaši nežēlīga.

Kristus krusts ir Dieva spēks, kas jūs iepriecina

JAUTĀJUMS: Ja Jēzus sišana krustā bija tik nežēlīga, kāpēc krustā sistā un augšāmcēlušā Jēzus sekotāji 2000 gadu garumā ir likuši krustā sišanas attēlus un krucifiksus redzamā vietā savās mājās un darba vietās?

ATBILDE: Tas tiek darīts divu svarīgu iemeslu dēļ. Pirmkārt, krucifikss jūsu mājās ir ikdienas atgādinājums par to, ka Jēzus nenomira citu cilvēku ļaunuma dēļ. Tas atgādina, ka tieši jūsu grēki lika Jēzum mirt krusta nāvē (Ap.d.2:23, 36). Apziņa, ka jūsu grēka dēļ Kristus mira asiņainā un sāpju pilnā nāvē, liek jums nevis tikai reizi pa reizei nožēlot grēkus, bet darīt to ik dienas (Ap.d.17:30).

Otrs — vēl svarīgāks — iemesls, lai turētu Jēzus krustā sišanas attēlu vai simbolu redzamā vietā savā mājā, ir šāds: tas ļauj jums nepārtraukti sajust spēku un iepriecinājumu, ko Dievs dod jums caur Savu Evaņģēliju. Kā Kristus krusts to dara? Caur pravieti Jesaju Dievs norāda, ka tad, kad Viņš redzēja Sava Dēla, Jēzus, ciešanas un nāvi par jūsu grēkiem, Viņš, Tēvs, bija “gandarīts“. Uzlūkojot krustā sišanu katru dienu, jums tiek atgādināts, ka ikkatrā neveiksmē jūs varat būt drošs, ka tā jums jau ir piedota. Jēzus sēž pie Tēva labās rokas, lai ik reizi aizbilstu par jums (Rom.8:34).

NEŽĒLĪGAIS KRUSTS: DIEVA SNIEGTAIS IEPRIECINĀJUMS

Palūkojieties uz to citādāk: bērna nepaklausība var apbēdināt un sadusmot viņa tēvu. Bērna grēki atšķir viņu no tēva. Tēva un dēla starpā nav saskaņas, līdz nepaklausīgais bērns nav samaksājis par savu nepaklausību to cenu, kas tiek maksāta, kad tēvs soda savu dēlu. Tieši tāpat grēkodami mēs apbēdinām un sadusmojam savu Debesu Tēvu. Grēks atšķir mūs no Viņa (Jes.59:2; Jer.5:25; Raudu dz.5:3). Samierināšanās ir iespējama vienīgi tad, kad tiek piespriests sods un samaksāta cena par padarīto. Nomirstot pie krusta, Jēzus Kristus saņēma Sava Tēva sodu jūsu vietā un labā. Jēzus saņēma Tēva dusmas par visiem jūsu grēkiem (Jes.53:4–6). UN TAGAD LABĀKĀS UN IEPRIECINOŠĀKĀS ZIŅAS, KO JEBKAD ESAT DZIRDĒJUŠI: Caur pravieti Jesaju jūsu Debesu Tēvs teic, ka Viņš redzēja Sava Dēla sāpes un ciešanas un bija “gandarīts (Jes.53:11). Dieva dusmas ir apmierinātas, un vairs nepastāv nekāda atšķirtība starp jums un Dievu.

NOLIECIET DIEVA IEPRIECINĀJUMA SIMBOLUS TUR, KUR JŪS TIEM NEPAIESIET GARĀM!

Ieviesiet Kristus krustā sišanas attēlu vai gleznu arī savās mājās. Būtu labi, ja zem gleznas vai krucifiksa jūs novietotu šo parakstu: “Debesu Tēvs ir redzējis Jēzus ciešanas par jūsu grēkiem un ir “gandarīts” (Jes.53:11)”. Novietojiet šo attēlu tādā vietā, lai jūs varētu izskaidrot krusta nozīmi arī saviem bērniem vai mazbērniem. Stāstiet viņiem, ka, pirms Jēzus nomira, viņu Debesu Tēvs bija ļoti, ļoti dusmīgs par viņu grēkiem. Taču tagad viņu Debesu Tēvs ir redzējis Sava paša Dēla ciešanas un ir “gandarīts” (Jes.53:4–6 un jo īpaši 11.pants). Jūs un jūsu bērni vai mazbērni varat rakstīt dzeju vai dziesmas, kas izskaidro to, kā un kādēļ jūsu Debesu Tēvs ir “gandarīts” un vairs nav dusmīgs par jūsu grēkiem.

Tāpat kā vārdi izraisa jūsu prātā domas, arī attēli un simboli liek jums atcerēties visdažādāko informāciju, it īpaši Evaņģēliju. Agrīnajā baznīcā daudzi ticīgie neprata ne lasīt, ne rakstīt, un tādēļ kā pamācība tika izmantoti tādi spēcīgi attēli vai simboli kā krusts — jo īpaši attēli vitrāžu logos. Pat šodien, ieejot baznīcā ar skaistiem vitrāžu logiem un redzot gaismas krāšņumu iespīdam caur stiklu, jums tiek atgādināts par dažām no varenajām Dieva un Viņa Vārda mācībām. Krucifikss ir varenākais simbols, ko baznīca ieguvusi no mūsu Debesu Tēva. Tā spēcīgais veidols ikvienam no mums atgādina par mūsu grēkiem, liek mums ik dienas nožēlot tos un apliecina, ka, pateicoties Kristus ciešanām un nāvei, mūsu Debesu Tēvs ir ieguvis gandarījumu par mūsu briesmīgajiem grēkiem.

    Mīļais Kungs Jēzu Kristu, cilvēka vārdos nav iespējams izteikt vai izskaidrot, ko Tu nozīmē man un ikvienam kristietim. Mēs vienīgi varam atkārtot to, ko Tu un Tavs Tēvs saka par Tevi Tavā Vārdā. Visspēcīgākais simbols pasaulē ir Tavs krusts. Tas man ik dienu un ik stundu stāsta, ka, pateicoties Tavām ciešanām un nāvei par maniem grēkiem, mana Debesu Tēva dusmas uz mani ir apmierinātas un paņemtas prom. Es nevaru iedomāties lielāku iepriecinājumu kā Tava asiņainā krusta vēstījumu (1.Kor.1:18). Par to es nekad nerimšos pateikties un slavēt Tevi. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.