39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?


Kristus, dzīvā Dieva Dēls

Tāpēc ka Jēzus no Nācaretes, Krustāsistais un Augšāmceltais, ir Dieva Dēls, Viņa sekotāji Viņu atzīst, apliecina un sludina.


Kristīgajai ticībai Jēzus Kristus ir nevien atcere, kas būtu atklājama vēsturiskā atskatā un sniedzama katrā konkrētajā laika posmā, Viņā ir ticības sākums, tās nesošais pamats un tās cerību mērķis, gaidot Viņa atkalatnākšanu. Šo Kristus saistību ar ticību un saistību ticībā ar Kristu nevar atcelt, neatceļot visu, kas veido kristīgo baznīcu, pie kam tās pamati tiktu nomainīti ar svešiem pamatojumiem.

Izpratni par to mums sniedz Svēto Rakstu Dieva vārds.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.