112. Ko Dievs aizliedz šajos baušļos?


Patiesa mīlestība un laulība – aicinājums uz savstarpēju kalpošanu

Novirzes seksualitātes, mīlestības un laulības jomā kalpo tikai un vienīgi savtīgiem mērķiem, kas nozīmē kalpošanu sev un iekārēm, kamēr īsta mīlestība vienmēr ietver sevī “otrās puses vajadzības”.

patiesa mīlestība

Līdz ar to patiesa mīlestība nespēj izmantot citu cilvēku kā iekāres apmierināšanas līdzekli, bet gan vēlas viņa laimi un labklājību. Gan prostitūcija, gan homoseksuālisms šajā ziņā neiztur nekādu kritiku. Tie ne pavisam neatbilst arī pieklājības normām.

Mīlestība nekad nevar būt līdzeklis vai veids, kā apmierināt sevi pašu. Prieks un patika ir tikai daļa, turklāt diezgan maza, no visa veseluma. Veselums – mīlestība starp vīrieti un sievieti – ir personiska divu cilvēku savienība, kurā ietilpst personisks un savstarpējs aicinājums kalpot viņu kopdzīvei. Ja vīrietis un sieviete mīl viens otru, ne tikai pārejošas iekāres un kaisles rezultātā, un nolemj dzīvot kopā savai nākotnei, viņu laulība ir derība, daļēji viņu pašu savstarpējās ķermeņa, prāta un dvēseles kalpošanas dēļ, daļēji – lai kalpotu apkārtējiem cilvēkiem un sabiedrībai, arī visai cilvēcei. Viņu tuvība, patika un prieks ir šīs kalpošanas instrumenti. Ja viņi atmet jebkuras domas par kalpošanu un tā vietā velta sevi vienīgi priekam, tas drīz vien pagaisīs kā nebijis, un tad viņi sāks lūkoties pēc cita prieka – “lielākas”, “labākas”, “īstas laimes”, kā viņi teiktu. Tādos gadījumos visas domas par “kalpošanu” iespējamajiem bērniem vai par darbu to bērnu labā, kas viņiem jau ir, aizvirzās otrajā plānā lielāka prieka un laimes meklējumu dēļ.

Veselīgai kristīgai ētikai seksualitātes, mīlestības un laulības jomā vienmēr jāuzsver bibliskā, svētā attieksme: mīlestība un laulība attēlo Kristus mīlestību pret mums (Ef. 5:21-33). Šī attieksme vienmēr dos iedvesmu nesavtīgai kalpošanai tam, kas mums ir vistuvākais – sievai vai vīram, tiem, kas kļūst par šādas mīlestības augļiem, kā arī visai sabiedrībai kopumā. Mīlestība, ģimene un mājas var sākt līdzināties siltumnīcai ar stādiņiem – bērniem. Kādu dienu šie augi tiks pārvietoti uz zemes gabalu klajā laukā. Tāda ir mīlestības kalpošana – tā kalpo pašai dzīvei.

Birkas: , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.