11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?


Tikai dzīvē atpazīst patiesību

Kā es lai atpazīstu, ka tas, par ko runā kristīgais pasludinājums ir patiesība? Uz šo jautājumu Bībele sniedz neparastu atbildi: “ja jūs paliksiet manos vārdos… tad jūs patiesi būsiet mani mācekļi, un jūs atpazīsiet patiesību” (Jņ.8:31).


Nevis brīvā pētniecībā, nevis neieinteresētā domāšanā un meklēšanā pēc tās, bet gan vienīgi brīvības pilnā mēģinājumā, reiz beidzot savu dzīvi likt vienīgi uz Jēzus Kristus vārda, reiz dzīvot tikai un vienīgi ar to, tam sekot, dzirdēt un paklausīt. Tikai tas, kas savu dzīvi tā nostādījis, var spriest, vai Kristus saka un ir patiesība. Un Kristus dāvā apsolījumu: kas to uzdrošinās, tas atpazīs patiesību. (Jņ.8:32)

Patiesību atpazīst vienīgi dzīvē. Un visbeidzot: patiesība darīs jūs brīvus! Tā ir patiesības dāvana. Kam pieder patiesības vara, tas ir brīvākais vīrs. Viņš nebaidās nekā, viņš nav saistīts ne ar ko. Nekādi aizspriedumi, nekādas vājas padošanās pret viltus cerībām, bet gan saistība ar vienu, proti, to Vienu, ar patiesību, kas ir Dieva patiesība, kas piešķir esību visām patiesībām. Kas ir ar Dieva patiesību, tas patiešām ir brīvs.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.