3. Kā mums ir jāmācās Dieva Vārds?


Formācija, deformācija, reformācija

Sveicu e-projekta e-BAZNICA un e-ntuziastu vārdā kristiešus Reformācijas dienā. Dievs svētī Reformācijas mantiniekus! Svētīgus jums svētkus!

Nule kā uzgāju kāda izbijuša LELB evaņģēlista pārdomās Reformācijas dienā, kas ļauj mums pārdomāt – vai mums vajag reformāciju?

Formācija, deformācija, reformācija

Gribot negribot reizi gadā mums tas ir jājautā. Vai mums vajag reformāciju, vai arī pietiek ar to, kas bija pirms 500 gadiem? Reiz kāds LELB mācītājs stostoties Reformācijas dienas sprediķi iesāka ar vārdiem: “Pirms 500 gadiem mēs atkritām no baznīcas!” Kas par neprāti un nejēgu!

Te nu jādod godīga atbilde: “Nepietiek ar bijušo.” Pietiks, ja minēšu divus iemeslus, kāpēc nepietiek. Proti, mēs esam tikai cilvēki un pasaulē ir velns. Cilvēkiem dabīgi ir novērsties no Dieva un sagrozīt Dieva Vārdu, savukārt velnam dabīgi ir novērst cilvēkus no Dieva un Viņa Vārda.

Viens no reformācijas saukļiem bija: “Atpakaļ pie Rakstiem!” Reformācijas laikā mūsu ticības tēvi ar Dieva palīgu izdarīja visu iespējamo, lai novērstu visus šķēršļus skaidram Jēzus Kristus Evaņģēlija pasludinājumam par grēcinieku glābšanu vienīgi pateicoties Dieva žēlastībai, bez mūsu līdzdalības, Jēzus Kristus nopelna dēļ. Ja velnam izdodas novērst cilvēkus no Svētajiem Rakstiem un Sakramentiem (Kristības un Sv. Vakarēdiena), tad viņš novērš mūs arī no Dieva. Vai atceraties, ko Jēzus atbildēja kārdinātājam tuksnesī? (Mt.4). Jēzus teica: “Stāv rakstīts!”

Dieva Vārds un Sakramenti ir kā līdzekļi, ar ko mums ir dāvāta taisnošana ticībā Dieva priekšā Jēzus Kristus nopelna dēļ, un līdz ar to miers ar Dievu, Dieva klātbūtne un apsolījumi.

Mēs esam Dieva bērni un Debesu valstības mantinieki pateicoties mūsu augšāmceltā Kunga Jēzus Kristus nāvei Golgātas kalnā. Tā ir Dieva dāvana mums. Tur mēs neko nevaram nedz pielikt, nedz atņemt. Bet mūsu cīņa ir palikt nomodā un neatteikties no Dieva dāvanas. Tā ir cīņa pret mūsu cilvēcību un pašu velnu. Toreiz, reformācijas laikā, šī cīņa ir uzsākta, tālāk šī cīņa ir jāpārņem mums – viņu pēctečiem.

Šeit mums ir jāpaliek pie Dieva Vārda. Pret grēku un velnu mēs nevaram cīnīties ar gribas spēku vai domām, bet gan ar paša Dieva dāvāto zobenu – Viņa Vārdu.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.