125. Cik ilgstoša ir Dieva svētība?


Kristības nepieciešamība

Lai arī Kristība nav adiafora, bet gan dievišķs iestādījums un pavēle, mēs nedrīkstam to uzskatīt par absolūti nepieciešamu tādā nozīmē, it kā grēku piedošanu un pestīšanu nevarētu iegūt neviens, kurš nav saņēmis šo sakramentu. “Kristības nepieciešamība nav absolūta.” Tas ir tādēļ, ka jau Evaņģēlija sludināšana piedāvā dievišķo žēlastību, dzīvību un pestīšanu tik pilnīgā un perfektā veidā, ka ikviens, kurš tic tā apsolījumiem, iemanto visas garīgās svētības.

Kristības nepieciešamība

Šo patiesību Luters un luterāņu dogmatiķi pastāvīgi aizstāvēja no katoļu teologu uzbrukumiem, kuri mēģināja pierādīt Kristības absolūto nepieciešamību, lai arī nedaudz izmainīja savu doktrīnu, mācot, ka visi zīdaiņi, kuri mirst nekristīti, cieš vienīgi negatīvi (t.i., viņi neredz Dievu), nevis pozitīvi (t.i., viņi nepiedzīvo pazudināto mokas). Hodža apgalvojumi, ka arī luterāņu dogmatiķi māca Kristības absolūto nepieciešamību, neņem vērā to, ka patiesā luteriskā mācība ir šāda: “Cilvēku pazudina nevis Kristības trūkums, bet tās nonievāšana”.

Konfesionālā luteriskā baznīca ir allaž uzsvērusi, ka, lai saņemtu grēku piedošanu Kristus dēļ, ir absolūti nepieciešama ticība, taču ne Kristība. Tiem, kuri mēģina pierādīt Kristības absolūto nepieciešamību, pamatojoties Jņ.3:5, mēs atbildam, ka Kristus šeit nosoda farizeju nicīgo attieksmi pret Kristību, jo “tikai farizeji un bauslības mācītāji ir nicinājuši Dieva padomu un viņu pašu labā ir palikuši viņa [Jāņa Kristītāja] nekristīti,” savukārt par “visi ļaudis, kas viņu dzirdēja, pat muitnieki, apliecināja, ka Dievs ir taisns [t.i., atzina Viņa pestīšanas plānu], likdamies kristīties ar Jāņa kristību” (Lk.7:29-30). Arī mums, tāpat kā to darīja Kristus, ir jāuzstāj uz Kristības nepieciešamību (priekšraksta nepieciešamība; līdzekļa nepieciešamība), oponējot visiem tiem, kuri noniecina šo svēto sakramentu, un atkārtojot mūsu Kunga vārdus: “Ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā.” Ja mācītājam nākas saskarties ar tādiem, kuri nicīgi izturas pret šo sakramentu, tad šādu stingro Dieva bauslības pasludināšanu nekādā ziņā nedrīkst mīkstināt.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.