184. Ko Jēzus dara, būdams mūsu ķēniņš?


Ko darīt ar Israēla svēto derības šķirstu?

“Tur filistieši paņēma Dieva šķirstu, ienesa to Dagona svētnīcā un novietoja blakus Dagonam.” [1.Sam.5:2]

Ko darīt ar Israēla svēto derības šķirstu?


Israēla tauta bija pārliecināta par uzvaru karā, jo tai līdzi bija derības šķirsts. Taču viss izvērtās par nepatīkamu pārsteigumu. Uzvaru izcīnīja filistieši un atņēma israēliešiem derības šķirstu.

Protams, filistiešiem tā bija liela veiksme, bet Israēlam – īsta nelaime. Taču tagad filistiešiem radās jauna problēma. Ko darīt ar Israēla svēto derības šķirstu?

Mēs lasījām, ko viņi darīja. – Filistieši ienesa šķirstu elku dieva Dagona svētnīcā un nolika blakus Dagonam.

Iespējams, viņi sprieda šādi: Israēla Dievs nav mūsu dievs, mēs Viņam neticam un nejūtamies atbildīgi turēt Viņa baušļus un likumus, jo mūsu dievs ir Dagons.

Tomēr droši neko nevar zināt. – Varbūt arī israēliešu ticībā ir kāds patiesības grauds? Kas zina, – varbūt arī šajā šķirstā jeb lādē mājo kādi dievišķi spēki? Kāpēc gan nenovietot to Dagona templī? Garīgu spēku nekad nevar būt par daudz. Tā sprieda filistieši.

Arī šodien tā spriež ļoti daudzi.

Izjautādams cilvēkus, tu dzirdēsi, ka nekādu īpašu labumu baznīcā un kristietībā viņi nesaskata. Taču joprojām daudzi vēlas saņemt un baudīt baznīcas svinīgo atmosfēru. Ne viens vien rūpīgi sargā un glabā savas mātes Bībeli, kaut arī pats to nekad nav lasījis. Šie cilvēki vēlas kristīt un iesvētīt savus bērnus ar domu: kas to lai zina, varbūt tajā visā tomēr kaut kas ir?

Nav slikti, ja cilvēkiem ir respekts pret garīgo pasauli, taču tam nav lielas jēgas un nozīmes, ja viņos nenotiek patiesa atgriešanās.

Tomēr derības šķirsta sagrābšana filistiešiem par labu nenāca. Nākamās dienas rītā ierodoties savā templī, tie atklāja, ka viņu dieveklis Dagons ir nokritis svētā šķirsta priekšā ar seju pret zemi. – Tā Kunga derības šķirsts nekādā ziņā neiederējās elku dieva templī, tāpēc filistieši to aiznesa projām.

Bet vai viņiem nebija jārīkojas pretēji? Vai viņiem nebija jāatbrīvojas no sava elku dieva, lūgšanā un grēknožēlā vēršoties pie patiesā Dieva?

Lūgsim par ģimenēm mūsu zemē, lai tās piedzīvo Dieva vārda spēku tādā mērā, ka atmet savus elku dievus un dod vietu Jēzum!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.