117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?


Kā atšķirt barību no ēsmas

“Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū; glabā skaisto uzticēto mantu ar Svētā Gara palīdzību, kas mīt mūsos.” [2.Tim.1:13-14]

Kā atšķirt barību no ēsmas


Pasaulē ir ļoti daudz dažādu vārdu un mācību – citas labas, citas ļaunas. Apustulis Pāvils runā par mācību, ko nodevis tālāk Timotejam un nosauc to par veselīgu. Citās vietās viņš runā par veselīgo sludināšanu [1.Tim.1:10; Tit.1:9].

Bet kas tā ir par mācību? Tā ir glābšanas vēsts, Dieva Dēla Jēzus Kristus Evaņģēlijs par Viņa veikto pestīšanas darbu.

Šī mācība sniedz dzīvību un garīgu veselību. Kas šai mācībai tic, tam pieder mūžīgā dzīvība. Kas šo sludināšanu klausās un lasa, kļūst vesels un stiprs ticībā.

Parasti mēs pret uzturu esam piesardzīgi un uzmanīgi. Tas ir pareizi Daudzi ar lielu nopietnību kalkulē, kā sabalansēt uzturu, un arī tas ir pareizi. Veselīgs uzturs ir labas veselības pirmais priekšnoteikums. Mēs visi to labi zinām.

Taču garīgā dzīvē cilvēki nebūt nav tik piesardzīgi. Pasaules bērni lasa un klausās visādas tukšības un nereti pat klajus maldus. Diemžēl arī kristīgi cilvēki pret savu garīgo barību neizturas gana piesardzīgi.

Katru dienu no radio, TV, laikrakstiem, žurnāliem un arī ikdienas sarunās pār mums gāžas nebeidzamas vārdu straumes.

Lasīti un dzirdēti vārdi iespaido ikvienu. Mēs gan to labi apzināmies, bet – vai uztveram nopietni?

Savukārt labie un veselīgie vārdi ir Dieva vārdi, tādēļ Bībele tos sauc par dārgumu, ko esam aicināti sargāt un glabāt. Liksim to pie sirds! Ikviena; kristieša nemitīgai vēlmei jābūt – lasīt un klausīties Dieva vārdu.

Pāvils raksta Timotejam, kam bija uzticēts sludināt Dieva vārdu: “Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis.” – Rūpējies, ka sludini veselīgo mācību. Piedāvā klausītājiem Dieva vārda veselīgo maizi nevis pasaulīgas gudrības vai viltus garīguma “ēsmu”.

Paldies Dievam, kas mums uzticējis brīnišķīgos Evaņģēlija dārgumus!

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.