239. Kādēļ Dievs piedod tavus grēkus jeb taisno tevi?


Rīcības-kristieši dažādās situācijās:

Jēzus līdzībā par lielo mielastu, aicinātie viesi aizbildinājās šīs pasaules lietu dēļ. (Lk.14:16-24). Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītajos nebija savienojies ar ticību. [Ebr.4:2]


Arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Dieva vārds ir sēkla [No Jēzus līdzības par sējēju] |..| Kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird un tomēr noiet, un iegrimst rūpēs un bagātībā, un pasaules kārībās, un noslāpst, un nenes nekādus augļus. [Lk.8:11.14]

[Jēk.1:22]

Kad esam tikai klausītāji, un ne vārda darītāji, paši sevi maldinādami?

  • Kad baznīcā nedarām nekā vairāk kā vien klausāmies sprediķi un ejam pie vakarēdiena. (43%)
  • Ja turam šīs pasaules lietas svarīgākas nekā Dieva Vārda klausīšanos. (29%)
  • Kad neticam vai negribam rīkoties saskaņā ar sludināto vārdu. (14%)
  • Ja atsakāmies klausīties Dieva Vārdu. (14%)

Pareizās atbildes »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.