23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?


Festivāla organizatori pakļaujas garīdznieku spiedienam

Gluži vai apvienojušies futbola komandā vienpadsmit Saldus apkārtnes garīdznieki devās uzbrukumā somu mošķiem – šokroka grupai “Lordi”.


Zemāk redzamie garīdznieki, savu tiešo pienākumu draudzēs garlaikoti, nolēmuši kļūt par Saldus novada varoņiem. Viņu mērķis ir pasargāt koncerta apmeklētājus, jo īpaši jaunatni, no grupas “Lordi” ļaunās un destruktīvās ietekmes, kas viņuprāt mudina uz vardarbību un Dieva ieceltās kārtības graušanu.

Brašie krustneši sagatavojuši, parakstījuši un nosūtījuši petīciju festivāla organizatoram Fēliksam Ķiģelim un Saldus novada domei ar mērķi nepieļaut konkrētās grupas piedalīšanos festivālā “Saldus Saule 2011″.

Mācītāju un priesteru ofensīva bija tik iespaidīga, ka festivāla organizatoriem šķita, ka vēstules rakstītāji ir uzņēmušies pilnu atbildību runāt visas kristīgās sabiedrības vārdā. Tāpēc, lai izrādītu cieņu pret kristīgo baznīcu un lai neizraisītu masu protestus pirms festivāla un haosu festivāla laikā, Fēlikss Ķiģelis ar domu biedriem bija spiesti atkāpties no paredzētā “Lordu” šova festivālā.

Iepazīstieties ar brašo cīnītāju sastāvu:

Uldis Gailītis
Latvijas ev. lut. Baznīcas mācītājs
dzimis 06.06.1970.
ordinēts 27.04.2002.
kalpo Gaiķu, Lutriņu, Saldus M. Lutera draudzēs
Andrejs Mediņš
Romas katoļu Baznīcas prāvests
dzimis 25.05.1969.
ordinēts 09.06.1996.
kalpo Saldus, Lēnu, Ezeres un Silaiņu draudzēs
Eisaks Ivars
Latvijas ev. lut. Baznīcas palīgmācītājs
dzimis 29.06.1972.
ievests amatā 22.05.1997.
kalpo Bātes – Vaiņodes, Embūtes, Pampāļu, Priekules, Bunkas draudzēs
Guntis Apriķis
Latvijas ev. lut. Baznīcas mācītājs
dzimis 13.02.1978.
ordinēts 09.06.2003.
kalpo Saldus Sv. Jāņa draudzē
Raimonds Mežiņš
Latvijas ev. lut. Baznīcas mācītājs
dzimis 30.07.1976.
ordinēts 14.08.2004.
Nekalpo draudzēs (Sv. Gregora skolas direktora p.i.)
Artis Druvietis
Latvijas ev. lut. Baznīcas mācītājs
dzimis 09.02.1981.
ordinēts 14.08.2005.
nekalpo draudzēs (atvaļinājumā)
Kārlis Rozentāls
Latvijas ev. lut. Baznīcas mācītājs
dzimis 26.04.1980.
ordinēts 20.11.2008
kalpo Remtes, Blīdenes, Saldus Sv.Jāņa draudzēs
Atis Freipičs
Latvijas ev. lut. Baznīcas mācītāja pienākumu izpildītājs
dzimis 04.08.1965.
ievests amatā 21.06.2008.
kalpo Griezes, Grīvaišu, Kursīšu, Nīgrandes draudzēs
Romans Grantovskis
Romas katoļu Baznīcas prāvests
dzimis 30.10.1958.
ordinēts 23.01.1983.
kalpo Brocēnu, Lutriņu, Zirņu un Šķēdes draudzēs
Jānis Balodis
baptistu mācītājs
dzimis 19.01.1944.
ordinēts par sludinātāju 1972
ordinēts par mācītāju 1988
kalpo Saldus draudzē
Aleksandrs Platinskis
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas priesteris
kalpo Saldus draudzēAbonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.