139. Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?


Draudze vēlas neticīgu mācītāju

Kāda draudze vēlas kalpošanā paturēt mācītāju, kas jau ilgus gadus sevi pozicionē kā neticošu uz pārdabisku būtni, kas tiek saukta par Dievu.

Draudze vēlas neticīgu mācītāju

2016. gadā pret Grettu Vosperi tika ierosināta Kanādas Apvienotās Baznīcas tiesa ar apsūdzību herēzē. Tomēr šogad esot panākta vienošanās, kas ļaus viņai turpināt iesākto darbu draudzē.

Apvienotās Baznīcas vadītājs Rišards Bolts gan esot teicis, ka baznīca, kā kristīga baznīca sagaida no tās mācītājiem, ka tie mācīs saskaņā ar baznīcā pieņemtajiem ticības artikuliem, tomēr no otras puses baznīca cenšas būt pēc iespējas iekļaujoša, tas ir, pēc iespējas neatgrūžot nevienu.

60 gadus vecā Gretta Vospere ir ordinēta 1993. gadā. Toronto Vesthilas draudzē kalpo jau kopš 1997. gada.

Apvienotā Baznīca ir Kanādas otra lielākā baznīca aiz Romas Katoļu baznīcas. Tā tika izveidota 1925. gadā, apvienojoties vairākām protestantu baznīcām, no kurām pazīstamākās ir metodistu un prezbiteriāņu baznīcas.

Birkas: , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.