28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?


Ziemassvētkos – Kristus dzimšanas dienā

Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” Nikodēms saka Viņam: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?” Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. [Jņ.3:3-6]

Ziemassvētkos – Kristus dzimšanas dienā


Kungs Jēzu,
ņem mūsu dzimšanu,
jo grēkos mēs esam dzimuši.
Un iegremdē mūs Tavā dzimšanā,
Jo no augšienes Tu esi dzimis, bet tomēr kā cilvēks uz šīs zemes,
Lai arī mēs spētu piedzimt no augšienes

Uzdāvini mums savu dzimšanu,
Lai tā mūs nomazgā un dara par jauniem radījumiem,
Lai Tavu dzimšanu katrs piesavinās ,
Lai katrs ikviens no mums svin
Tavu dzimšanu
Ar ne mazāku prieku, it kā viņš svinētu savējo –
It kā arī viņš, ne vien Tu, būtu piedzimis no jaunavas Marijas
Tanī naktī Bētlemē.

Stiprini mūsu ticību,
Lai Tu mums piederētu pilnībā –
Patiess cilvēks un patiess Dievs,
Bērns, kas mums dzimis,
Dēls, kas mums dots.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.