37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?


Es esmu kristīts

Dievs, Tu uzklausi lūgšanas, pie Tevis nāk visi mirstīgie savu nepildīto solījumu dēļ; kad mūsu noziegumi mūs nospiež, tad Tu, Kungs, tos nolīdzini! Svētīgs tas, ko Tu izredzi un kam Tu ļauj sev tuvoties un mājot Tavos pagalmos! Mēs tiksim bagātīgi atspirdzināti ar Tava nama, ar Tavas svētnīcas svētumu! (Ps.65:3-5)

Es Tev pateicos, Kristu, mans Kungs
Savā sirdī un arī ar savām lūpām,
Es Tevi augsti teicu un slavēju visas pasaules priekšā,
Ka Tu esi tas,
Kas esi man žēlīgs un kas man palīdz.

To esmu tā saņēmis
Ar savu Kristību,
Ka Tu esi mans Kungs un mans Dievs,
Un citam nevienam nebūs būt.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.