181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?


Dod, ka varu dzirdēt

Tas Kungs sacīja: “Saki man, ko lai Es tev dodu?” Un Salamans sacīja: “.. dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo Tavu lielo tautu?” [1.Ķēn.3:5-9]

Dod, ka varu dzirdēt


Par visu vairāk Salamans vēlējās gaišu sirdsaprātu un paklausīgu sirdi. Tas nozīmē – Dieva vārdam paklausīgu sirdi.

Dievs priecājas par šādu lūgšanu. Būdams siržu pazinējs, Viņš ļoti labi pazīst ikviena cilvēka sirdi un vēlmes. Ļaudis parasti lūdz ilgu mūžu un bagātību, bet saviem ienaidniekiem novēl ļaunu. Taču tu, Salaman, to visu neesi lūdzis, sacīja Dievs (1.Ķēn.3:11). – Tādēļ Dievs viņa lūgumu izpildīja.

Sirds ir cilvēka būtības kodols. Salamans lūdza paklausīgu sirdi, jo ļoti vēlējās paklausīt Tā Kunga vārdam.

Tā bija gudra un saprātīga vēlme.

Mūsdienu pasaulē mēs ap sevi dzirdam daudz un dažādas balsis. Arī Sātans runā visādās valodās un cilvēku maldināšanai izmanto dažādus līdzekļus. Bet svētīgs ir cilvēks, kas dzird Kunga balsi un tai paklausa.

Salamans lūdza prasmi pareizi uzklausīt Dieva vārdu. Viņš nelūdza sev gudrību redzēt nākotni un visu saprast, bet vēlējās pavisam vienkāršu lietu: katrā situācijā prast uzklausīt un no sirds pieņemt Dieva vārdu.

Tieši tāds ir kalpa uzdevums – klausīties un paklausīt. Ebreju valodā vārdam “uzklausīt” ir abas nozīmes – klausīties un paklausīt. Šī vārda nianses mēs nojaušam arī savā valodā, sacīdami: “Klausos.” Kad vecāki jautā bērnam: “Kāpēc tu neklausi?”, ir skaidrs, ka bērns gan ir dzirdējis, bet nav paklausījis.

Mīļais Dievs un Tēvs, dod man paklausīgu sirdi, lai Tavus vārdus allaž uztveru nopietni! Māci man ieklausīties Tavā balsī un pārdomāt Tavu vārdu. To lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.