297. Kas veic kristību?


Dieva valstības noslēpumi

“Liec man saprast Tavu likumu noteiktos ceļus, tad es pārdomāšu Tavus brīnumus! Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām.” [Ps.119:27, 129]

Dieva valstības noslēpumi

Kristus saka: “Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus.” [Mt.13:11] Kāds varētu jautāt, kas tie ir par noslēpumiem? Dieva valstības noslēpumi ir tādas lietas, kas ir apslēptas Dieva valstībā, tāpat kā Kristus ar visām savām žēlastībām, kuras Viņš mums atklājis. Kurš Kristu pazīst pareizi, zina, kas ir Dieva valstība, un, kas tajā atrodams.

Tos sauc par noslēpumiem, jo tie ir apslēpti cilvēku maņām un prātam tur, kur Svētais Gars tos nav atklājis. Daudzi tos redz un dzird, tomēr neuztver un nesaprot. Viņi dzird un runā par Kristu, ka Viņš ir nodevis sevi nāvē mūsu grēku dēļ, bet šīs patiesības ir vienīgi uz viņu mēles un viņu ausīs, bet ne sirdīs, jo viņi nedz tic tam, nedz spēj to īsi aptvert, kā norāda apustulis Pāvils: “Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara.” [1.Kor.2:14] Tāpēc Kristus saka: “Jums ir dots zināt,” proti, Dieva Gars to jums dod, jo jūs ne tikai to dzirdat un redzat, bet jūs to saņemat savās sirdīs un to ticat. Jums tas vairs nav noslēpums.

Bet tiem, kam nav sirdī ticība, pat dzirdot tos, tie ir un paliek noslēpumi.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.