248. Kāpēc tu tici, ka ir mūžīgā dzīvošana?


Kas un kur ir Dieva valstība

Reizēm cilvēku domāšanu un dzīvi nosaka un vada laicīgas idejas, piemēram, Čārlza Darvina evolūcijas teorija vai Kārļa Marksa zinātniskais komunisms. Varētu teikt, ka šīs idejas “valda” cilvēku dzīvē.

Kas un kur ir Dieva valstība


Taču Dieva vārds ir ne tikai spēcīgāks par cilvēku idejām. Dieva vārds ir dzīvinošs. Ja mūsu sirdīs iesakņojas Dieva dzīvais vārds, tad mūsu dzīvē sāk valdīt Kristus, kā to apliecina Sv.Pāvils: “Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:20). Lai kur neatrastos kristieši – Ķīnā, Dānijā, Dienvidāfrikā vai jebkurā citā valstī, tie visi ir Dieva valstības iemītnieki, jo šai valstībai nav ģeogrāfisku robežu (Atkl.5:9-10).

Tātad, Dieva valstība ir garīga valstība, kurai nav nedz nacionālu, nedz rasu, nedz kultūras robežu. Tur, kur Dievs caur svēto Evaņģēliju un sakramentiem sniedz savu dzīvinošo vārdu un kur cilvēku sirdis to uzņem Dieva dāvātā ticībā, tieši tur arī ir Dieva valstība!

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.