221. Ko nozīmē, ka Draudze ir neredzama?


Ieprieciniet savus draugus!

Attēlā redzams Sv. Pāvils ieslodzījumā. Viņu rūpīgi uzmana cietumsargs. Kaut gan Pāvilu rūpīgi apsargā un viņa roka ir pieķēdēta, jūs redzat, ka Pāvils raksta vēstules. Viņš rakstīja vēstules, lai izskaidrotu Evaņģēliju un iedrošinātu jaunus ticīgos, jo īpaši tos, kas savā dzīvē sastopas ar šaubām un pārbaudījumiem.

Ieprieciniet savus draugus!


LAI SV. PĀVILS PALĪDZ JUMS PALĪDZĒT UN IEPRIECINĀT CITUS!

Dievs vēlas, lai jūs atkārtotu Sv. Pāvila mīlestības darbus: “Neviens lai nemeklē savu paša, bet citu labumu” (1.Kor.10:24).

Dievam ļoti labpatiktos, ja jūs iepriecinātu draugus, rakstot tiem vēstules. Jūs varbūt teiksiet, ka neprotat rakstīt vēstules. Tas nekas. Vienkārši pārrakstiet dažus iedrošinājuma pilnus Bībeles pantus un nosūtiet šādu vēstuli saviem draugiem. Bībeles vārdi ir dzīvais Dieva Vārds, spēcīgs Vārds, kas sāk darboties cilvēkos, lai viņus stiprinātu brīnumainā veidā (1.Tes.2:13).

Lai arī, iespējams, jūs nekad nebūsiet tik izcils misionārs kā Sv. Pāvils, jūs varat veikt tādus pašus Dievam tīkamus darbus, kā to darīja apustulis. Lai arī savā dzīvē esat pieredzējuši daudzas neveiksmes un pārbaudījumus, arī jūs varat rakstīt iedrošinājuma vēstules citiem. Ievērojiet, kā Pāvils iedrošināja citus, pat būdams pieķēdēts! Savu pārbaudījumu dēļ jūs labāk saprotat, ko piedzīvo jūsu draugi un ģimenes locekļi.

NODODIET CITIEM TO, KO SAŅEMAT PAŠI: IEPRIECINĀJUMU!

Apdomājiet vārdus, ko Kungs jums saka caur apustuli Pāvilu: “Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši” (2.Kor.1:3-4).

Sūtot Dieva Vārdu tiem, kam nepieciešams iepriecinājums, vienmēr atcerieties — kaut arī ar cilvēka vārdiem var komandēt armiju vai pat uzsākt pasaules karu, šie vārdi ir tikai tik spēcīgi, cik otra cilvēka atbilde uz tiem. Dieva Vārds ir pilnīgi atšķirīgs. Dieva Vārds pilda to, ko tas pavēl, piedāvā un apsola. Šajā gadījumā Dieva Vārds noteikti iepriecinās, iedrošinās un stiprinās visus tos, kam tos nosūtāt.

LAI DIEVS JŪS IEPRIECINA UN DOD JUMS SPĒKU

Ļaujiet Dievam iepriecināt jūs ar šādiem vārdiem, lai jums būtu spēks iepriecināt citus:

    “Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat To redzējuši, uz Viņu jūs ticat, To tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu” (1.Pēt.1:3-9).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.