76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?


Iepriecinājums grūtībās

Šīs gleznas labajā pusē ir attēlota Rute, sieviete, kas savā dzīvē sastapusies ar daudziem pārbaudījumiem un grūtībām. Izlasot viņas stāstu Bībeles Vecajā Derībā (Rutes grāmatā), jūs pamanīsiet, ka dažas no viņas grūtībām var salīdzināt ar tām, ar ko savā dzīvē esat sastapušies jūs paši vai kāds no jūsu mīļajiem.

Iepriecinājums grūtībās

Piemēram:

  • Rute sēroja pēc sava mīļā vīra nāves (Rt.1:4–5).
  • Rute jutās atbildīga par savu vīra māti, kurai nebija neviena cita (Rt.1:16).
  • Rutes rūpes par savu vīra māti lika viņai pārvākties uz citām zemēm, prom no viņas dzimtenes (Rt.1:22).
  • Būdama bez zemes un ienākumiem, Rute katru dienu smagi strādāja, saņemot niecīgu algu (Rt.2:2–3).
  • Darbā Ruti apdraudēja nelaipni cilvēki (Rt.2:8–9).

DIEVA GRĀMATA PAR RUTI NAV TIKAI IEDVESMOJOŠS STĀSTS

Ja jūs vai kāds no jūsu mīļajiem ir sastapies ar līdzīgām grūtībām, Rutes stāsts jums sniegs lielu iepriecinājumu. Viņas stāsts NESNIEGS motivāciju, lai jūs strādātu cītīgāk; tas neatklās veidus, kā izvairīties no grūtībām. Drīzāk Rutes stāsts iepriecinās jūs, jo pats Dievs to stāsta Savā Bībelē.

Dievs, jūsu Debesu Tēvs, stāsta Rutes stāstu ļoti īpašā nolūkā. Viņš vēlas, lai jūs zinātu Rutes stāstu, jo dzīvību dodošais Vārds, ar ko Viņš jūs uzrunā, sniedz jums tādu pašu iepriecinājumu, kādu Viņš sniedza Rutei viņas grūtībās un ciešanās.

DIEVS DEVA RUTEI PALĪGU

Dievs iepriecināja Ruti un rūpējās par viņu caur Boāsu — vīru, ko jūs šajā attēlā redzat blakus Rutei. Boāss rīkojās Rutes labā tad, kad viņa bija palikusi bez neviena cita labvēļa. Savas laipnības un dāsnuma dēļ šis vīrs nežēloja spēkus, lai palīdzētu Rutei viņas trūkumā (Rt.2:8) un pasargātu viņu gan no pāridarījumiem (Rt.2:9), gan no nepatiesas apsūdzēšanas (Rt.2:15–16). Kaut gan Boāsam nebija tiesiska pienākuma tā rīkoties (Rt.3:12), viņš ieveda Ruti savās mājās kā savu sievu, rūpējoties par viņu un par viņas vīra māti Naomiju visu viņu atlikušo mūžu.

TĀPAT KĀ BOĀSS IEPRIECINĀJA UN RŪPĒJĀS PAR RUTI, DIEVA DĒLS JĒZUS KRISTUS LĪDZĪGĀ VEIDĀ IEPRIECINA UN RŪPĒJAS PAR JUMS

Lielais iepriecinājums, ko Dievs jums sniedz Rutes grāmatā, ir šāds: tāpat kā Boāss iepriecināja un rūpējās par Ruti, Dieva Dēls Jēzus Kristus ir nācis zemes virsū, lai iepriecinātu un rūpētos par jums:

  • Tāpat kā Boāss rīkojās attiecībā uz Ruti, jūsu Kungs Jēzus Kristus iestājas par jums tad, kad neviens cits to nedarītu, dodoties krusta nāvē, lai tiktu piedoti visi jūsu grēki. “Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki” (Rom.5:8).
  • Līdzīgi kā Boāss rūpējās par Ruti, jūsu Kungs Jēzus Kristus mīl jūs un rūpējas par jums tādā pašā veidā, kā labs un uzticīgs vīrs rūpējas par savu sievu. “Kristus ir mīlējis [Savu Līgavu] Savu draudzi, pats nododamies viņas labā” (Ef.5:25).
  • Tāpat kā Boāss iepriecināja un mierināja Ruti viņas grūtajās pūlēs un dziļajās sērās, jūsu Kungs Jēzus Kristus apsola iepriecināt jūs ar pārliecību un solījumu par mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu, kur “nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs” (Atkl.21:4).

LAI JŪSU VIENĪGAIS DROŠUMS IR KRISTUS!

Kad jūs un jūsu mīļie dzīvē cīnāties ar dažādām grūtībām un problēmām, savās domās un sarunās regulāri atgriezieties pie Rutes, kas attēlota šajā lappusē. Kā varat redzēt, viņa ir šeit attēlota kautrīga un nobijusies no citiem attēlā redzamajiem ļaudīm. Taču Rute iet uz priekšu, pateicoties Boāsa aizsargājošajai rokai un iepriecinājuma vārdiem.

Dievs, jūsu Debesu Tēvs, apsola jums tādu pašu iepriecinājumu un pārliecību caur Savu Dēlu Jēzu! Dievs ir paziņojis un apsolījis jums:

    “Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Vai nepārdod divi zvirbuļus par vienu artavu? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva. Bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti. Tāpēc nebīstieties, jūs esat labāki nekā daudzi zvirbuļi” (Mt.10:28–31).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.