123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?


Sava vaiga sviedros

Ukrainā tiek izmantota arī moderna lauktehnika, taču, kā redzams attēlā, ja zeme ir ļoti slapja, daži zemnieki veic aršanas darbus ar rokām. Šis attēls uzskatāmi atgādina Dieva mācību: ikdienu jūs vadīsiet “sava vaiga sviedros” (1.Moz.3:19). Sodot jūs par nepaklausību Viņam, proti, jūsu daļu Ādama grēkā (Rom.5:12), Dievs Savā Vārdā jums norāda, ka visa jūsu dzīve būs pilna darba, vilšanās, pārdzīvojumu un pārbaudījumu.

Sava vaiga sviedros

Dieva pavēle pārklāj jūsu dzīvi no piedzimšanas līdz nāvei. Viņa pavēle nozīmē to, ka, lai nopelnītu dienišķo maizi, jums nāksies strādāsiet ik dienas “sava vaiga sviedros” (1.Moz.3:19).

Mārtiņš Luters skaidro:

“Šī un līdzīgas rakstu vietas [1.Moz.3:17–19] skaidri parāda to, ka vaiga sviedri mēdz būt dažādi.”

Šie vārdi attiecas uz jums, vienalga, vai esat zemnieks, uzņēmējs, strādnieks, jurists, baņķieris, skolotājs, ārsts vai, piemēram, medmāsa. Darbs ir darbs! Ikvienas profesijas pārstāvim nākas strādāt “sava vaiga sviedros”. Šeit nav izņēmumu!

KĀ DIEVS VĒLAS, LAI JŪS UZTVERAT SAVU DIENIŠĶO DARBU?

Kad kristībā kļūstat par Dieva bērnu, kādu attieksmi Debesu Tēvs sagaida no jums pret jūsu ikdienišķo dzīvi? Salamans Mācītājs vēsta par attieksmi, kāda pret darbu ir parastam, nekristīgam cilvēkam: “Visas viņa dienas taču ir ciešanu pilnas, viņa darbs ir pretīguma caurausti sirdēsti, un arī naktī viņa gars neatrod miera. Arī tas ir niecība” (Sal. Māc. 2:23). Taču Kristū Dievs vēlas, lai jūs saprastu tieši pretējo: “Vai tad nu nebūtu cilvēkam pats labākais, ka viņš ēstu un dzertu un ļautu savai sirdij

Kad kristībā kļūstat par Dieva bērnu, kādu attieksmi Debesu Tēvs sagaida no jums pret jūsu ikdienišķo dzīvi? Salamans Mācītājs vēsta par attieksmi, kāda pret darbu ir parastam, nekristīgam cilvēkam: “Visas viņa dienas taču ir ciešanu pilnas, viņa darbs ir pretīguma caurausti sirdēsti, un arī naktī viņa gars neatrod miera. Arī tas ir niecība” (Sal.māc.2:23). Taču Kristū Dievs vēlas, lai jūs saprastu tieši pretējo: “Vai tad nu nebūtu cilvēkam pats labākais, ka viņš ēstu un dzertu un ļautu savai sirdij baudīt visus labumus par savām pūlēm? Bet es esmu atzinis, ka arī tas ir atkarīgs no Dieva rokas. Tiešām, kas gan var ēst un kas var ko baudīt bez Viņa līdzdalības?” (Sal.māc.2:24-25). Citiem vārdiem sakot, pat to, ko Dievs ir piespriedis kā sodu par jūsu grēku (lai veiktu bezgalīgu darbu vaiga sviedros), Viņš lieto jūsu priekam un svētībai!

KRISTŪ JŪSU DEBESU TĒVS VISAS JŪSU PŪLES, PĀRBAUDĪJUMUS UN ASARAS PĀRVĒRŠ SVĒTĪGĀS PRIEKA DĀVANĀS!

Varbūt to ir smagi uzklausīt, taču, kad ārsts savlaicīgi izskaidro, ka, lai gan pacientu gaida vilšanās, asaras un sāpes, viņš beigu beigās pilnībā atgūs veselību, tas ir liels iepriecinājums un mierinājums. Tādā pašā veidā Dieva skaidrojums jūsu pašreizējām grūtībām, sāpēm un asarām dod cerību, Viņam sagatavojot jūs pilnīgai atkalnonākšanai Paradīzē ar Viņu. Turklāt, pateicoties Viņa žēlastībai caur Jēzu Kristu, jūsu Debesu Tēvs vēlas, lai jūs zinātu: lai arī ik dienas ir ļoti smagi jāstrādā, jūs šos darbus varat veikt Dievam par godu un sev par prieku, gluži kā ukraiņu zemnieku pāris fotogrāfijā. Pildot savus ikdienas pienākumus, jūs piedalāties Dieva darbā un svētībā līdzcilvēkiem. Kristū Dievs sauc jūsu pūles un to augļus par labiem un svētīgiem.

Turklāt caur Salamanu Mācītāju Dievs jums dod padomu, kad pūlaties izprast savu dzīvi: “Es esmu dziļāk ieskatījies ciešanu pilnā uzdevumā, ko Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, lai viņi ar to mocītos. Tā es atzinu, ka cilvēkiem nav nekā labāka kā priecāties un labi justies savas dzīves laikā, pievienodams tam tomēr atzinumu, ka tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks, neraugoties uz nepārtraukto sava mūža piepūli, tomēr ēd, dzer un nereti pat dzīvi arī bauda” (Sal.māc.3:10-13).

Uzlūkojot pagrimušo pasauli sev apkārt, patiesā nožēlā atzīstiet arī savu vainas daļu tās stāvoklī. Tad palūkojieties augšup un ieraugiet Dieva iepriecinājumu! Par spīti jūsu kļūdām, Dievs piedod jums Kristū un pasludina jūs par taisniem Savā priekšā. Dievs piedod jums un pārvērš visus jūsu darbus, kas veikti Viņa godam, no smaguma un grūtuma par dāvanām jums pašam un tiem, kas jums apkārt.

    Mīļais Debesu Tēvs, pateicos Tev, ka Tu caur Savu Vārdu izskaidro, kādēļ katra diena šķiet kā nebeidzams darbs un grūtības. Pateicos arī par to, ka parādi man, kā Tu sodu, ko esmu pelnījis par savu grēku, pārvērt svētībā man un citiem un par godu Tev. Pateicos par to, ka izmantoji šo ukraiņu pāri, lai palīdzētu man saskatīt, ka strādāt ik dienu “sava vaiga sviedros” ir prieks ne tikai man un manai ģimenei, bet arī palīdzība apkārtējiem, un ka tas ir pagodinājuma upuris Tev. Jēzus vārdā, āmen.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.