53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?Tu redzi arhīvu par 2015.novembris.g

Baznīca un tiesa

Jau minējām, ka baznīca un pasaulīgā vara ir kopīgi ieinteresētas atbalstīt likumus. Arī tā izpaužas Dieva providence, uzturot kārtībā radīto pasauli un kavējot to kļūt pārāk ļaunai. Tāpēc baznīcas pienākums ir palīdzēt un iedvesmot pasaulīgās varas iestādes viņu svarīgajā darbā – rakstīt labus likumus un uzturēt taisnību saskaņā ar šiem likumiem. Runājot par tiesas spriešanu, tas ir tikai un vienīgi pasaulīgās varas pienākums, izņemot gadījumus, kad baznīcai ir noteikti jānāk klajā ar savu viedokli.

baznīca un tiesa

Lasīt tālāk »Radīšanas stāsts stiprina un iedrošina ticību

Reiz Mārtiņš Luters sacīja:

“Līdz pat nāves brīdim cilvēks nav spējīgs pareizi apgūt un saprast Mozus grāmatas pašus pirmos vārdus: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi”, un, pat ja cilvēks dzīvotu tūkstoš gadu, tas tik un tā neapgūst šos vārdus pilnībā.”

Radīšanas stāsts stiprina un iedrošina ticību

Lasīt tālāk »


Mācība un dzīve

“Mācība, tās ir debesis: dzīve, tā ir zeme.”

mācība un dzīve

Lasīt tālāk »


Romas pāvesta progresīvā rokmūzika

Šodien oficiāli tiek izdots pašreizējā Romas baznīcas galvas Hosē Antonio Montoija progresīvās rokmūzikas skaņuplate “Wake Up!”.

Romas pāvesta rokmūzika

Lasīt tālāk »


Nāvessods – Dieva pavēle

Pirmā Dieva pavēle, kas ievieš nāvessodu, Bībelē minēta jau vēstījumā par laiku uzreiz pēc Grēku plūdiem, kad Dievs slēdz Savu derību ar Nou un tiem septiņiem viņa ģimenes locekļiem, kas vienīgie no visa cilvēku dzimuma bija izdzīvojuši plūdos: “Bet par jūsu asinīm, jūsu dzīvību, Es prasīšu atbildību: no ikviena zvēra Es to prasīšu un no katra cilvēka, no ikviena jūsu vidū Es to prasīšu; cilvēka dzīvību Es atprasīšu. Kas izlej cilvēka asinis, tā asinis caur cilvēkiem tiks izlietas, jo pēc Dieva tēla Viņš cilvēku ir radījis.” (1.Moz.9:5-6)

nāvessods - Dieva pavēle

Lasīt tālāk »