120. Pār kuriem nāks Dieva sods?Tu redzi arhīvu par 2012.jūnijs.g

Vai domā, ka Dievs Tevi ir pametis?

Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? [Mt.6:26[

Vai domā, ka Dievs Tevi ir pametis?

Lasīt tālāk »No pasaules pie Dieva un no Dieva pie pasaules

Kurš gan to saka, ka visām pasaules problēmām jātiek atrisinātām un ka mēs tās varam atrisināt?

No pasaules pie Dieva un no Dieva pie pasaules

Lasīt tālāk »


Par slimībām un dziedināšanu Bībelē

Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās Viņa priekšā zemē un sacīja: “Kungs, ja Tu gribi, Tu vari mani šķīstīt.” (Mt.8:2)

par slimībām

Lasīt tālāk »


Uzticies vienīgi Vārdam

Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko Viņš apsolījis, arī spēj darīt. (Rom.4:20-21)

Lasīt tālāk »


Kristum ir vara atdot un atkal ņemt

“Man ir vara to (savu dzīvību) atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu Es esmu saņēmis no Sava Tēva.” [Jņ.10:18]

Kristum ir vara atdot un atkal ņemt

Lasīt tālāk »