28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?


Kristum ir vara atdot un atkal ņemt

“Man ir vara to (savu dzīvību) atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu Es esmu saņēmis no Sava Tēva.” [Jņ.10:18]

Kristum ir vara atdot un atkal ņemt

Tā Jēzus liecināja par savu nāvi un augšāmcelšanos. Mums nav varas atdot savu dzīvību. Mums nav izvēles – mums ir jāmirst. Kā grēcinieki mēs saņemam grēka algu, proti, nāvi.

Tāpat mums nav varas uzmosties atkal dzīvei. Vienīgi Kristum bija tāda vara. Bet, kad Viņš nesa mūsu grēkus pie krusta un remdēja Dieva dusmas, Viņš mums iemantoja uzvaru pār nāvi.

Jau Kristībā mēs līdz ar Kristu tikām aprakti nāvē, un līdz ar Viņu arī uzmodināti dzīvei. Tātad, kad mēs ticam Jēzū, mēs esam nāves uzvarētāji, un jau tagad dzīvojam jaunu dzīvi, kas ir Dieva dāvana.

Pagaidām šī dzīve ir ticības dzīve, jo mūsu acis redz ko citu: Mēs neesam brīvi no grēka, mēs sērojam un uztraucamies, mēs esam neziņā par nākotni, mēs slimojam, ciešam un reiz mirsim.

Bet ticība tam visam kā atsvaru liek Kristu. Viņš ir tīra piedošana, mierinājums, miers, prieks, dzīvība, spēks un drosme. Jo Viņš ir dzīvs, un arvien kopā ar savējiem, ne vien dienās, kad valda veiksme un prieks, bet arī visdziļākajās skumjās un nāves stundā. Tādēļ arī mēs arvien esam garā līksmi, pat, ja miesīgi jānopūšas.

Zemes dzīves laikā Jēzus uzmodināja mirušos tādējādi atklājot savu spēku un godību, bet šie ļaudis pamodās savās vecajās, grēkam un nāvei pakļautajās, miesās.

Augšāmcelšanās ir kas gluži cits. Augšāmceltajam Kristum ir jauns veidols. Protams, Viņam ir agrākā miesa. Viņš rādīja mācekļiem savas rētas, un Toms, kurš šaubījās, varēja, Viņam pieskaroties, pārliecināties, ka Viņš patiešām ir Jēzu. Jēzus nebija gars. Viņam bija ķermenis ar miesu un kauliem. Tomēr Viņš bija citādāks, nekā iepriekš. Viņa ķermenis bija pagodināts.

Kas no šīs dzīves aizies ticībā, kā Dieva dāvanu saņems tādu paaugstināšanu. Tie vairs nebūs iekalti laika un telpas važās, tos nemocīs ne izsalkums, ne slāpes, ne sals, un zudīs atmiņā šīs dzīves raizes un grēki. Viņi baudīs pilnīgu mieru un prieku Svētajā Garā.

Mēs tiksim paaugstināti augstāk nekā Ādams paradīzē. Mēs būsim lielākā drošībā. Viņš krita grēkā, bet Debesīs neviens nekritīs.

Lieldienu vēsts ir prieka vēsts. Jēzus saka: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.” [Jņ.11:25]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.