193. Kā Kristus tevi atpestīja no visiem taviem grēkiem?Tu redzi arhīvu par 2012.jūnijs.g

Uzlauzts jauniesucentrs.lv

2012.gada 11.jūnijā Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Jauniešu centra interneta vietne piedzīvoja nepatīkamus mirkļus, jo tā tika pakļauta hakeru uzbrukumam.

Lasīt tālāk »Dieva vārds ir jūsu spogulis

Pirmajā acumirklī šī cilvēka mešanās ceļos Jēzus priekšā izskatās iespaidīgi. Bet uz Jēzu tas nebūt nav atstājis iespaidu!

Dieva vārds ir jūsu spogulis

Lasīt tālāk »


Divi dažādi viedokļi par cilvēku

Mūsdienās ļoti populārs ir ieskats, ka viss ļaunums un samaitātība nāk no ārpuses, piemēram, no dažiem sliktiem cilvēkiem vai sliktas ietekmes sabiedrībā, “vides” vai “struktūrām”. Pats par sevi saprotams, ka tad, ja šādas ietekmes nebūtu, cilvēks būtu un paliktu labs. Jēzus mums māca pavisam ko citu: “No sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas sagāna cilvēku” (Mt.15:19-20). Šie nav no Jaunās Derības konteksta izrauti vārdi. Tie ir saskaņā ar pārējo Bībeli: “Cilvēka sirds tieksmes (jeb “sirds iztēle”) ir ļaunas no mazām dienām” (1.Moz.8:21).

Divi dažādi viedokļi par cilvēku

Lasīt tālāk »


Cik vērta ir ebaznica.lv?

Serfojot pa internetu plašumiem var uzdurties dažādām interesantām vietnēm, kuru saturs izraisa neviltotas pārdomas. Lūk arī kāds piemērs – globālajā tīmeklī nejauši tika uzieta kāda web-lapa, kura ir noteikusi adreses www.ebaznica.lv vērtību.

Lasīt tālāk »


3. svētdienā pēc Vasarssvētku atsvētes

Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem.” Tad Viņš tiem stāstīja šādu līdzību: “Kurš no jūsu vidus, kam ir simts avis un kas vienu no tām pazaudējis, neatstāj visas deviņdesmit deviņas tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un, to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem un, mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka: priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī – kura sieva, ja tai ir desmit graši un tā vienu no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod? Un, atradusi to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka: priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, ko biju pazaudējusi. Gluži tāpat, es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas.” [Lk.15:1-10]

Lasīt tālāk »