213. Kā Bībele attēlo šo Svētā Gara darbu?Tu redzi arhīvu par 2010.janvāris.g

Kristus kuģis Galilejas jūrā – mūsdienu baznīcas attēls

Jēzus iekāpa laivā, un Viņa mācekļi Viņam sekoja. Pēkšņi jūrā izcēlās liela viļņošanās, tā ka viļņi vēlās pāri laivai; bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja, saukdami: “Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā!” Jēzus tiem saka: “Kāpēc esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?” Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru, un viss norima. Bet cilvēki izbrīnā jautāja: “Kas viņš tāds ir, ka gan vēji, gan jūra viņam paklausa?” [Mt.8:23-27]

Lasīt tālāk »Kā putnis sprostam izsprucis [551]

Ja Dievs nebūtu pie mums klāt, –
To sakam mēs it tiešām, –
Ja Dievs nebūtu pie mums klāt,
Kas tik daudz bēdu ciešam,
Tad mums bij visai izsamist
Un ienaidniekiem rokā krist,
Kas pulkiem mums uzmācās.

Lasīt tālāk »


Atjaunos Jēzus statuju

Riodežaneiro pazīšanās zīme – milzīgā Jēzus Kristus statuja Korkovado kalnā tiks pilnībā atjaunota un restaurēta. Atjaunošanas darbi ilgs līdz pat 2010. gada jūnijam, tomēr to laikā tūristi varēs turpināt 38 metrus augstās statujas apskati.

Lasīt tālāk »


Nepaliec grēkā

Nekādā ziņā ne! Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? (Rom.6:1–2).

Nepaliec grēkā

Lasīt tālāk »


Lai nāk Tava valstība!

« Ievads | Par Kristus valdīšanu un kristiešu uzdevumu: Vajāto atbildība pasaulē »

Mūsu pārdomām gribētos īpaši izcelt Kunga vārdus, proti ­ lūgšanas “Mūsu Tēvs” otro lūgumu: “Lai nāk Tava valstība.” Mēs kā Jēzus Kristus mācekļi un kā mūsu Debesu Tēva bērni drīkstam tā lūgt un mums tā vajadzētu lūgt diendienā. Dieva vārds mums tiek ielikts mutē pašiem.

Lasīt tālāk »