287. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas sestajā lūgumā?


Atraugas pēc pāris gadiem [nobeigums]

« Pie kuras baznīcas piederēt? | Lasīt iepriekšējo »

Nu diskusija ir beigusies. Šoreiz nebūs, mīļie draugi, vairs gluži tā ierastā diskusija, bet komentāri par diskusiju pēc pāŗis gadiem.

Anonimitātes nīdēju internetā, Aigaru, lasīt arvien ir interesanti, īpaši zinot, ka viņš tagad nu jau pāris gadus ir vecajā labajā LELB jeb “herētiskajā strukturā” aktīvs darbinieks, bet KLB(L) tā arī netika “izsitis sev noteicēja krēslu.” Arī tādā pasludinātā veidojumā kā ELBL viņa karjera ātri beidzās.

Bet toreiz – tālajā 2003. un 2006. – viņš aicina krustiņu piederēt KLB(L), bet par LELB sacīja, ko lasām.

Iespējams, [+], [-] vai [=] zīmju lietošana, tomēr ir izdevīgāka tāda veida diskutētājiem.

Tālāk lasāmi daži e-ntuziastu komentāri katram ierastā manierē (starp citu, pāris mēnešus pirms pievienošanās KLB), kas arī noslēdz šo “vēsturisko” diskusiju jeb lasāmvielu atslodzei. Kurai baznīcai piederēt, un kurai baznīcai tu piederēsi pēc n- gadiem – tas ir jautājums.


Aigars
16.04.2006.
22:38
Pēc ilgāka laika sanāca brīvs brīdis, lai pārlasītu šo te, zināmā mērā par vēstursiku saucamo diskusiju. Tā noslēdzās 2003. gadā. Tagad ir 2006. g. Ir Augšāmcelšanās prieka laiks baznīcā. Gribējās jautāt Tev, +, (Krustiņ, Plusiņ vai kā lai Tevi dēvē?), kas ir mainījies Tavā dzīvē? Kā Tu esi pieredzējis heterodoksās LELB attīstību? Vai ir tur ir notikusi zināma augšāmcelšanās? Vai Tu esi laimīgāks LELB sastāva loceklis – vai aizvien Tevi pilda cerības uz pārmaiņām šajā, manuprāt, herētiskajā strukturā? Uzraksti nu dien! Es apsolos pa vakariem atsaukties, neskatoties uz savu lielo aizņemtību valstiski svarīgā maizes piepelnīšanas darbā un pricincipiālo pretīgumu pret datoriem, internetu utt. Tu, Krustiņ, esi nozīmīga persona KLBL vēsturē, jo Tu izraisīji diskusiju, kurā publiskā veidā (cik daudz internetu var saukt par publisku) tika teoloģiski atspēkotas LELB sastāvā esošo pēdējo mohikāņu, lais, luterāņu ilūzijas. Tādā ziņā man prieks par Tevi, un es, godīgi sakot, turēju par Tevi īkšķus šīs diskusijas laikā. Man bija arī reizēm kauns par Tevi. Bet tad es ar Tevi diskutēju privāti (you remeber that) – ārpus publiskā servera, un arī tur tu atteicies nosaukt savu vārdu…). Arī privāti mēs kaut ka pamanījāmies sastrīdēties. Tu zināji tik daudz par to, kas ir kas LELB un kā viss tur bija, bet es tik maz. Bet visumā es Tevi uzskatu par brāli ticībā. Tik tiešām. Tu biji godīgs, bruņiecisks, kaut arī bez argumentiem teoloģijā… Mīļais, laiks ir īss. Ja gribi pārnākt uz KLBL, atsaucies (arī ja negribi, tad atsaucies: es ilgojos satikties ar Tevi). Es gan neesmu par šiem gadiem te KLBL izsitis sev noteicēja krēslu, bet zinu, ja ar ar brāļiem parunāšos, neviens Tev tos asumus ļaunā neņems. Taisni otrādi. Uzskatīs par sirdsapziņas pusktēšanas veidu un pieņems Tevi. Es neliekuļošu un teikšu, ko domāju: pēc trīs gadiem Tev vairs nav motīvu būt herētiskās LELB sastāvā? Arī ne kā Biķeru vai kādas tur citas, iespējams, protestantiskās draudzes loceklim. Īsāk: kad gatavojies pārnākt uz KLBL (šķeltniekiem, proselītiem un profesora negodinātājiem?

Indreks (svox)
18.04.2006.
08:39
Tiešām, laba diskusija, kas parāda: kas ir kas, un kas – pie kā…

talis
18.04.2006.
14:37
:)
ir gan labi laiku pa laikam
pārcilāt mapes un notraukt putekļus
:)
cilvēki mainās
lomas paliek
:)
kā teātrī
(varbūt iestudējam ludziņu??:D)

Tāļa klons (no filmas The Island)
18.04.2006.
16:23
1] varžu dīķi viss pa vecam
cilvēki mainās (uz slikto)…
>
Tāļa klons (no filmas The Island)
18.04.2006.
16:32
..kaukas noģļičija

:(

turpinot…

2] pagājuši 2,5 gadi

:o

3] ne par, ne pret, bet KRISTŪ

4] aktieru spēlītes – maskas sāk krist, un mēs skaidri redzam “kas ir kas un kur kurš sēž” …kurš kurst [kvā kvā] un kurš vairs nē..

;D

5] un tagad liekam jaunu bildi iekšā!!

:)))

(vardes lomā) gviclo
18.04.2006.
16:58
Kva, kva, kva!Kva, kva.

Aigars
18.04.2006.
18:31
Intersanti, iespējams, arī asprātīgi, kaut nevaru to novērtet. Bet kam šis – dadaisms? Filma nebija par to.

gviclo
19.04.2006.
09:54
> Kapēc ir tik daudz dažādu baznīcu? Kāpēc nav viena?
* Ir viena svēta visos laikos pastāvoša baznīca, proti, svēti ticīgie – avis, kuras dzird sava Gana balsi. Te nav runa par kādu redzamu organizāciju.
Patiesai baznīcas vienībai pietiek, ka ir vienprātība Evaņģēlija mācībā un sakramentu pārvaldīšanā. Tāpēc nav nepieciešams, ka cilvēku ieviestās tradīcijas, rituāli jeb ceremonijas visur būtu vienādas.
.
> Pie kuras baznīcas piederēt?
* Pie svēto draudzes, kurā pareizi māca Evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus.
.
> Vai nav vienalga, kurā baznīcā neiet?
* Caur Vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvināts Svētais Gars, kas – kur un kad Dievs to grib – rada ticību tajos, kuri uzklausa Evaņģēliju, tas ir, ka Dievs taisno tos, kas tic, ka viņi žēlastībā tiek pieņemti nevis viņu pašu, bet Kristus nopelna dēļ.
.
> Tad sanāk, ka uz baznīcu, jāiet, lai tiktu izglābts?
* Lai mēs glābjošo ticību iegūtu, ir iedibināts garīgais amats Evaņģēlija mācīšanai un sakramentu izdalīšanai.

Indreks (svox)
19.04.2006.
12:44
Mazliet paturpinot:)
1]a) Runa ir par Una Sancta Catholica, kurā vienoti visi patiesi uz Kristu ticīgie caur savu sirds ticību (fide qua).
1]b) Runa ir par vietējām baznīcām, kas Gara radītā vienībā apliecina formāli un praktiski (fides quae) vienprātību mācībā par dievišķajiem žēlastības līdzekļiem, caur kuriem Dievs sniedz grēku piedošanu un stiprina ticību.
Praksē tradīcijas tiešām nav vienādas, rituāli jeb ceremonijas – identiskas. Taču ticības apliecināšanā nav adiaforu (FC X), tāpēc stingri jāseko, lai tradīcijas, rituāli un ceremonijas neradītu tendenciozu un maldinošu līdzību ar baznīcām, ar kurām nav ticības vienības.
2] Tātad – patiesi uz Kristu ticīgie pulcējas vietējās baznīcās ap pareizi pārvaldītiem/lietotiem žēlastības līdzekļiem. Pareizas sakramentu pārvaldīšanas daļa ir mācība par sadraudzību – tās apliecināšana un īstenošana publiski cilvēku priekšā.
3] Protams, arī gadījumos, kad Evaņģēlija vēsts ir aptumšota, pasludinājums neskaidrs vai sagrozīts, Gars darbojas, ja vien Dieva vārds tiek paturēts. Tomēr, no otras puses, Dieva vārds skaidri runā par patiesas mācības turēšanu, līdz ar apsolījumu ņemt mājas vietu, būt klāt tur, kur paliek tā Kunga vārdos. Šis apsolījums, kā arī stingrās norādes nepalikt pie citādi ticošiem pašu cilvēku labā, jo ļauna sabiedrība spēj samaitāt labus tikumus, liek par izvēli nopietni piedomāt, lai paļāvība balstītos Kristū, bet nevis savā spējā turēt ticību vietā, kur tā ir apdraudēta.
4] Mazliet par citu šī jautājuma aspektu. Apliecināšana vienmēr ir praktiska. Tā ir mutes liecība par sirds ticību, kas izpaužas darbos sekojot Dieva vārdā atklātajam. Tā iesākas ar individuālu kristieti un ir saistīta ar absolūto atbildību, nevis ar atbildību noteikta stāvokļa vai amata, vai atklātās patiesības ietvaros. Ar to [individuālo apliecību] kristietis sevi nostāda baznīcas kontekstā [Zasse]. Absolūta atbildība Dieva priekšā par visu, ko Viņš atklājis – par tā atzīšanu vai noliegumu kā pestīšanai svarīgu ir pretstatā Dieva absolūtajai žēlastībai, kas nekalpo kā attaisnojums, bet kā grēku piedošanas pilnība Kristū. Tas nozīmē to, ka apliecinot savu ticību nav amata un atbildības gradāciju – ir tikai viena paklausība Dieva vārdam. Tā ir individuāla atbildība grēka, tā nožēlošanas, piedošanas un tās apliecināšanas līmenī, kā arī – individuāla atbildība ortodoksijas vai heterodoksijas, respektīvi – savas piederības vienai vai otrai [kā ticības apliecināšanas praktiskas konsekvences] līmenī.

talis ( + nja lomaa)
19.04.2006.
15:25
visu laiku nevaru saprast
ko tie KLB lecās :((( ???
– – –
ir taču viena kristīga baznīca
un es, krustiņš, taču arī tai piederu
– – –
turklāt es taču turklāt gribu ne vien garīgo
vienprātību, bet visādi gribu veicināt arī brāļu
kopošanos un čupošanos un draudzēšanos
– – –
vai tad nevar piemiegt acis uz tām atšķirībām mācības
jautājumos un vienkārši draudzēties 8) ???
– – –
rebjata davaiķe žiķ družno..!krustiņš, krustū

talis (janča lomā)
19.04.2006.
15:29
ko tu krustiņ,
KLB taču ir labāki par LELB
netici, paprasi Ķencim

+ iņš
19.04.2006.
15:31
nu …čem, …čem oņi (…KLB) lutšje??

talis (kjencja lomā)
19.04.2006.
15:32
čem LELB :D:D:D

+ iņš
19.04.2006.
15:37
bet jūs, stu… tas ir god. vardes, ko tur vispār kurkst… tas ir ko jūs gribējāt mums, brāljiem pavēstīt?
– – –
vai tad vispār kādā jautājumā ir iespējama vienprātība?
:):):)

talis (pats savā lomā:D
19.04.2006.
15:44
nekur nav jāskrien
nekur nav iespējams aizskriet
ja esi Baznīcā, tad esi, ja neesi, tad…
– – –
tad skrien, kā gribi; kā vēju ķerdams – i . . . nenoķersi
– – –
tad jau vēja dzītai lapai ir labāk (to vismaz vējš aiznesīs tai paliekamā vietā)
bet labāk tomēr ir palikt dzīvai lapai (ja vien ir tāda iespēja)
– – –
labāk tomēr ir palikt pie dzīvā (dzīvības) koka
pat ja nāktos ļauties dārznieka nazim,
ka tas tevi atgriež no tava meža
koka dzīvības un iepotē
vīna kokā
:)

gviclo
19.04.2006.
17:06
Uzminiet, kurš no viņiem ir luterānis!http://www.kurzemes-vards.lv/?doc=36615

Aigars
19.04.2006.
20:21
Paldies gviclo un Indrekam par ierakstiem. Pārējos komentēt man ir grūti. Laikam gadu nasta (kaut arī nemnaz tik liela) liedz man saprast šo slengu. Domāju, ka ir ar “iņš” varētu būt domāts Dāboliņš. Bet tik pat labi Ozoliņš. Vai vēl kāds kāds iņ un jaņ. Draugi, man nav tik daudz laika, lai to visu atšifrētu.Čaļi, viss, ko es gribēju pateikt, ka pavisam vienkārši ir iespējams būt luterānim, turoties pie LTA. Šodien tā ir konfesionālā kustība (sauciet kā gribiet). Tikko uzrakstīju rakstu par ticības apliecību teoloģiju. Kas ir šīs ticības apliecības, kuras daudzi šodien noniecina? Un ko viņi noniecina patiesībā? Dieva vārdu un baznīcu. Es mīlu baznīcu un piederu pie tās. Man daudzi pārmet, ka es, lūk, esot uzbrucis banzīcai (piemēram, pēdējā rakstā žurnālā Republika “Vecpieblagas bīskaps Ivo” – par savu draugu un kursa biedru, 11. gadus evaņģēlistu…) Es uzskatu, ka esmu šajā rakstā kā arī visos pārējos tamlīdzīgos izpaudis visdziļāko savu mīlestību pret baznīcu un implikatīvi nedaudz kritizējis LELB birokrātisko sistēmu, kas aizšķērso ceļu luteriskai kristietībai, kāda tā ir normāla, no ticīgas sirds izrietoša. Mūsu uzskatu atšķīrības ir būtiskas par to, kas ir un kas nav baznīca. Man tā LELB uzbūvētā oligarhija nav baznīca. Vanags ir pilnīgi atklāti atpliecinājis savas simpātijas herētiskaijai Romai… Vanaga proromiskā brālība nav baznīca. Brāļi, ko jūs muldat, ka jūs nesaprotat, par ko te ir runa?

Ja jūs turpināsiet ar savu dadaismu – you are welcome – neviens jums nevar aizliegt, bet tādus diskutantus, kā mani un, varbūt arī Ķenci, jūs pazaudēsit. Par mani – Dievs ar mani (es pateikšu, kas jāpasaka LL slejās) – bet Ķencis jums tiešām noderētu daudzās lietās.


plē* sunis**
20.04.2006.
09:02
…vau vau …gaf gaf

:D

…bet kravāna (aiz)iet tāļāk***!!!

8o

esiet swētīti bērņiņi

:#

Piezīmes:

* – jālasa “pil”

** – jālasa “sonis”

*** – vai šeit nav domāts “nonāk pie Tāļa”???

prosto talis
20.04.2006.
09:37
Aigar, Aigar…
vai vēl joprojām esi centrēts uz sevi?
vai tas vēl joprojām liedz tev redzēt būtību??
– – –
vai tad tu biji “+ tiņš” tajā diskusijā? (nē taču)
+ iņš = krustiņš
– – –
un …kur gan ir palicis Ķencis??
Ķenča loma = labā = atšūt ar glanci.
– – –
ķecerus nav par visam varam jacenšas atgriezt pie patiesības
[jo tas ir neiespējams (tādi zina, kas ir patiesība, bet ir tomēr izvēlējušies maldus aizstāvēt)]
– – –
ja kāds cenšamas taisnis būt, tas vēl nenozīmē, ka tas tāds arī taps
ja kāds nebaidas parādīties atklāti visā savā stulbumā, varbūt tas tamdēļ, lai ļautu citiem tādiem gudriem izrādīties :)

Aigars
23.04.2006.
22:27
Prosto talis: nu labi Piekrītu: izvēlējušies maldus aizstāvēt, nu tad, ko lai arī dara? Tā tu saki. Bet, redzi, maldus aizstāvot, viņi uzbrūk patiesībai un ved maldos vēl daudzus citus, kuriem nav izvēles. Tā kā visu laiku, saproties, tā cīkstēšanās paliek.Uz sevi, uz sevi – ir tāda tā percepcijas problēma grēka pārvaldītam cilvēkam: vienmēr uz sevi. Bet miers ar Tevi, brāl! Quasi modo geniti kārosim pēc garīgi tīrā piena.

Tu varētu tagad stāties Ķenča vietā, un kāpēc ne? Tev arī labi sanāk. Ar Dievu.


tālis
24.04.2006.
15:39
… un ar tavu Garu,Aigar.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.