Ieskaties

10 komentāri par “Rolands Eimanis: Atzīšanās [4.daļa]

 1. PAANALIZĒSIM :)
  – – –
  Rolands:Tu varbūt esi aicināts viņu par ortodoksu taisīt. Tu tak to nezini. Varbūt tieši tu esi tas, kas to darīs. Kapēc ne tu.
  – – –
  pirmajā mirklī skatoties, šķiet visnotaļ cēli
  taču ja nākas palūkoties dziļāk,
  apskatot šo zem “lupas” jeb Rakstu gaismā:

  I. pirmais, ko še ieraugām ir šaubas …varbūt … varbūt … varbūt…(un tas noteikti nava no Dieva [Jēk. 1:5-8]

  II. tā otrā lieta ir lepnība …esi … esi… Kāpēc ne tu..?(elks ES/MAN/MANS mēdz apslēpt savu seju zem visjo-jaukākajām maskām un x-tīgas darbošanās [Lk.17:10]

  III. lai izšķirtu to trešo lietu …kas to darīs… ir jālūko pēc robežšķirtnes starp pašizdomātu kalpošanu un Dieva aicinājumu/sūtīšanu kalpot [Jņ.20:20-22]

 2. te nava mērķis pierādīt kāda pareizumu/nepareizumu
  allaž jautājums ir par baznīcu (par piederību vai
  atkrišanu no ticības)
  – – –
  un cilvēks pats ar savu prātu nekad
  nava spējīgs nodiagnosticēt:
  vo, tagad es esmu ķeceris
  – – –
  grēkot pret savu sirdi ir tik pat pazudinoši
  kā grēkot pret Dievu Svēto Garu
  – – –
  bet savu grēcīgumu neatzīt
  ir pati pirmā kaite
  un tam seko nākamās, un kas daudz vēl ļaunāk
  tās mudina uz pareizām lietām, un uz mīlestības izraisīšanu sevī
  un visāda cita veida lāga darbošanos pasaules priekšā
  un pareiza runas māksla ir tikai viena no tām
  mazākajām liekulības izpausmēm ):

 3. mani kolēģi nikni piebilda Lieldienās, runājot par ticības lietām, ka baznīcu viņiem nevajagot, jo tur ir tādi un šidādi mācītāji un citi slikti cilvēki. Vienīgais, ko varēju piebilst, ka Baznīca tomēr IR Kristus miesa un ka tajā ir kā laukā gan labība, gan nezāles kopā…. mums nav uzdevums izravēt nezāles, jo baznīca ir tā vieta, kur grēciniekam līdz pēdējam ir dota iespēja atgriezties. Tiem, kas kalpo, galvenais, kā jau teica Eimanis ir mīlestībā, kad nav vienalga, iestāties Dieva priekšā par sevi un saviem brāļiem, māsām Kristū, pasludinot Vārdu, kuru pats saņēmis no Dieva, piedzīvojis.

 4. “…iestāties Dieva priekšā par sevi un saviem brāļiem, māsām Kristū, pasludinot Vārdu, kuru pats saņēmis no Dieva, piedzīvojis…”
  – – –
  tiešām man ir grūti saprast, ko Meja ir domājusi sakot iepriekšējo citātu ):
  jo cik man zināms ir tikai viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem
  un tas ir mūsu Kungs un pestītājs – Kristus Jēzus Nācarietis

 5. Liekas, ka ceturtā daļa ir vissakarīgākā ;)

  talyc, situ tev uz pleca un noliecu galvu tavā priekšā: atšķirībā no tevis mana ticības dzīve paiet vienās šaubās :-P

 6. neskaties nu uz mani,
  bet uz Kristu
  – – –
  vai tad tu netici uz Viņa apsolījumu?
  vai noliedz to visu, ko Viņš tevis labā darījis?
  – – –
  ja tu vakarā, gulēt ejot nevari būt droši pārliecināts par savu pestīšanu
  tad patiesi tava dvēsele ir briesmās!
  – – –
  vai tu gribi palikt šaubīgs?
  vai gribi zaimot pestītāju?
  vai sauksim Jēzu par meli?

 7. TALYC – lasot Rakstus, droši vien esi pamanījis domu, ka tos cilvēkam atklāj Dievs pats (Lūk.24,27 Un, iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, Viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par Viņu rakstīti.> Piemēram, te ceļā uz Emavu Kristus mācekļiem izskaidro vai 1.Kor.,23 Jo no Tā Kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju:…, Gal.1,11 Jo es jums apliecinu, brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēku izdomāts.
  12 Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis). ja Viņš neatklāj, tad visticamāk, cilvēks tos analizēs kā jebkuru citu literatūru un tā arī būtību nesatvers, jo Tas Kungs sagaida, ka mēs paliekam sevi ZEM Viņa vārda autoritātes, to arī gribēju teikt. runājot par par Vārda piedzīvošanu, Pāvils min, ka viņš > Rom.15,18 jo es iedrošinos stāstīt tikai par to, ko KRISTUS DARĪJIS caur mani, gan VĀRDOS, gan DARBOS, vezdams pie ticības citas tautas,
  19 Gara spēkā, varenām zīmēm un brīnumiem: sākot ar Jeruzālemi, es visapkārt līdz pat Illīrijai visur esmu izpildījis savu uzdevumu, pauzdams Kristus evaņģēliju.

 8. jā, jā
  to tā nākas allaž pieminēt
  ka Dievs Tēvs pats ir tas, kurš dāvā ticību

  un ka tā tiek Dieva svētā Gara dota caur Evaņģēlija sludināšanu

  un ka tas pasludinājums ir Dievs pats savā personā =
  = mūsu pestītājs un glābējs cilvēks Jēzus Kristus
  :)
  relatīvi tā:
  ne mūsu sludināšana
  bet mūsu sludinātais vārds
  (un tur ir dikten liela atšķirība būtībā)

  * * *
  Dieva vārda kalps, kurš to izpratīs
  pēc tam, kad sludinājis pēc vis-tās labākās sirdsapziņas
  allaž teiks: “es esmu necienīgs kalps”

  es iedrošinos stāstīt tikai par to, ko Kristus darījis caur mani, gan vārdos, gan darbos, vezdams pie ticības citas tautas
  – – –
  …es iedrošinos stāstīt tikai par to, ko Kristus darījis caur mani, gan vārdos, gan darbos, vezdams pie ticības citas tautas…
  tā savukārt uzsver tas, kurš to neizpratis, un aizvien grib sev piesavināties Dievam vien pienākošos godu ):

  * * *
  redzi kā tur visādi, Meja, tos uzsvarus var Rakstos salikt :D

 9. tīri labi zinu vārdus, šķiet, V Derībā, kur teikts, Es savu godu citiem nedošu, tādēļ uzliku lielos burtus KRISTUS DARĪJIS
  ;)

Atbildēt