Ieskaties

32 komentāri par “Indrex, kāds viņš ir?

 1. Saki, Indrek
  vai bija kāda (un ja jā, tad kāda) loma
  tavā ticības ceļā bija tādam fenomenam kā
  “teoloģiskā pēršanās”

 2. Jautājumi Indrexam:
  1. “Esot LELB’ā un daudz braukājot pa draudzēm redzēju, ka cilvēku teoloģisko zināšanu līmenis ir ārkārtīgi zems. Tas nav nekas neparasts – kā lai ir klausītāji, kad nav, kas māca.” – Vai Tu domā, ka LELBā trūkst mācītāju vai arī esošie mācītāji slinko un nemāca draudzi? Kāpēc tā notiek?

  2. Kā Tu vērtē apmācību kvalitāti Lutera akadēmijā? Kas LA ir pozitīvs, kas negatīvs?

  3. “Jo tiek izrunāti arī tādi jautājumi, kas LELB’ā ir vienkārši “tabu” – tāpēc, ka tad nāktos atzīt, ka teorija un prakse ir kaut kas absolūti šķirts.” Vai LELBā Bībeles stundās tiešām Tavā draudzē bija kādi tabu jautājumi, par kuriem Bībeles stundās netika runāts? Kādi tie konkrēti bija? Kā draudzes mācītājs paskaidroja, kāpēc par to nedrīkst runāt?

  4. Vai KLB Tu esi pamanījis kādas problēmas vai arī tā ir ideāla Baznīca bez problēmām?

  5. Ja pareizi saprotu, tad KLB ir nostāja, ka “konfesionāļi” nedrīkst lūgties kopā ar “LELBistiem”. Vai Tu piekrīti šai nostājai? Ja kāds konfesionālis tam nepiekrīt un lūdzas, kā uz to reaģē KLB mācītāji, draudzes locekļi?

  6. Reiz dzirdēju, ka KLB ir altāra un kanceles sadraudzībā ar kādu luterāņu sinodi ASV (diemžēl neatceros nosaukumu), kuri uzskatot, ka vīrieši nedrīkst valkāt kaklasaiti, jo tas ir nevajadzīgs greznums. Vai tās ir muļķīgas baumas vai tas atbilst patiesībai?

 3. talyc >
  Savulaik, Akadēmijas laikos, bija tāds fenomens, kā “teoloģiskās pirtis”. Tās bija esošo un topošo teologu tikšanās. Protams, ka aktīva teoloģiskā vide radīja daudz jautājumu, diskusiju un tā rezultātā es biju spiests apgūt daudz vairāk vielas, nekā iespējams citkārt būtu sanācis. Lai argumentētu bija jāmeklē argumenti, lai noskaidrotu strīdīgos jautājumus – jāmeklē Rakstos un pie ortodoksajiem tēviem. Tā kā es varu droši teikt, ka vide, kur Dieva vārds tiek aktīvi lietots, kur mācība tiek apspriesta, pie tam – ne tikai kā teoloģiska abstrakcija, bet ar mērķi to praktiski pielietot, ir ļoti svētīga. Tas arī palīdzēja ieraudzīt vizuāli [verbāli], kur ir praktiskā vienprātība vienā Garā.
  Sekas ir acīmredzamas – pieci LA studenti ir izgājuši [exodus] no heterodoksijas.

 4. Svilpaste >
  1] Neapšaubāmi mācītāju trūkst, taču tas nav galvenais faktors. Galvenais ir tās pašas pareizās mācības trūkums, jo akcenti ir pavisam citi. Šis gan ir ļoti plašs jautājums, uz ko grūti īsumā atbildēt; bez tam, es negribu teikt, ka nemaz nav draudžu, kur aktivitātes un Kristus zināšanas nebūtu samērā augstā līmenī. Taču tie ir izņēmumi.

  2] Es ļoti cienu bijušo LA rektoru prof. R.Slensku, no viņa daudz esmu mācījies. Taču pēc viņa aiziešanas bija vērojams panīkums. Par negatīvo var spriest no tā, ka man mācoties bija novērojamas arī atkāpes no mācības, pret kurām nācās principiāli iebilst līdz pat iešanai pie rektora vietnieka. Tad, kad LA parādījās lekciju kursi, kas bija jānoraida pilnībā, ne tikai atsevišķi skaidrojumi to laikā, tad situācija no spiedīgas kļuva sirdsapziņai nepanesama.

  3] LELB’ā nevienā draudzē nevar mācīt un netiek mācīta pareizi luteriskā mācība par baznīcu un sadraudzības mācība. Tā tiek noklusēta, vai skaidrota aplami. Protams, heterodoksija heterodoksā baznīcā nav definējama pareizi, bet tas, par nožēlu, liek pārdefinēt gan pašu baznīcas jēdzienu, gan tās uzdevumus, kā arī atsaucas uz mācību par Svēto Vakarēdienu un Atslēgu varu. Tie būtu tikai galvenie, taču principiāli un dzīvībai svarīgi punkti.

  4] KLB tāpat ir cilvēki un kā tādi – grēcinieki. Taču runa ir nevis par cilvēku grēcīgumu, bet mācību ar tās praktiskām konsekvencēm, jo tikai tāda baznīca, kas ir ortodoksa ne tikai teorijā, bet arī praksē ir baznīca pilnā šī vārda nozīmē. Var teikt, ka tā ir paļāvība uz ārpus cilvēka esošām lietām, jo Dieva mācība nepieder cilvēkam; tā prāts ir vienīgi instruments.

  5] Uz jautājumu par lūgšanu esmu atbildējis savā rakstā, ko vari lasīt šeit pat e-BAZNICA.

  6] Neesmu dzirdējis, taču, ņemot vērā mūsu rūpes par tīru mācību un konsekventu tās pielietošanu, kaut kas tāds man šķiet neiedomājams.

 5. Piebilde tam, ko Indrex uzrakstīja 2.punktā: pēc prof. Dr.Reinharda Slenczkas aiziešanas no LA rektora amata, tika nolasītas daudzas leckijas, kuras jau tika pasniegtas “Dr.Slenczkas laikā”. Interesanti, ka šo “atkārtošanas lekciju” saturs bija pilnīgi pretējs iepriekš mācītajam.

 6. Ar nepacietiibu gaidu rakstu “Gvido, kaads vinsh ir!” Paldies :)

 7. Sveika Dona. Mums jau, šķiet, vienmēr bijušas abpusējas slēpatas simpātijas. Pagaidām vari palasīt “Bhagavadgīta – kāda tā ir.”

 8. Diemžēl intervējamo sarakstā esmu pašās beigās.
  Starp citu – tavas meditācijas par pērno bildīti bija interesantas.

 9. nu labi – kultiveeshu gara augli – pacietiibu un gaidiishu.

 10. –>Indrex.
  1. “Galvenais ir tās pašas pareizās mācības trūkums, jo akcenti ir pavisam citi.” Kādi ir akcenti? Vai LELB mācītāji maz māca draudzes vai ar“i viņi māca, bet nepareizā mācībā?

  2. Vai atkāpes no mācības parādījās tikai pēc Slenskas aiziešanas? Kādi bija tie lekciju kursi, kas bija jānoraida pilnībā,- vai tajos mācīja Romas katoļu, reformātu u.c. mācību? Vai pie pozitīvā par LA vari minēt tikai Slenskas personību?

  3. Vai apgalvojums “LELBā nevienā draudzē” nav pārāk kategorisks? Kā Tu vari zināt, kā māca pilnīgi katrā draudzē?

  4. Es nejautāju par to, vai KLB ir sastopami grēcinieki, bet vai Tu ieradzīji kādas problēmas arī KLB? Vai arī Tu no LELB, kur tā vien mudž problēmas, pārgāji uz KLB, kur problēmu nepastāv?

  5. Tavu rakstu izlasīju, bet neatradu tur`atbildi uz jautājumu- Ja kāds konfesionālis tam nepiekrīt un lūdzas, kā uz to reaģē KLB mācītāji, draudzes locekļi? (Vai arī tiešām 100% jūsu draudžu locekļi tam piekrīt un nelūdzas kopā ar citiem kristiešiem?)

 11. Atļaušos iejaukties 4 jautājuma sakarā.
  Vēlos tikai novērst iespējamo pārpratumu.

  Baznīcu par ortodoksu vai heterodoksu padara nevis problēmu esamība vai neesamība, bet gan attieksme pret problēmām (šeit – problēmas mācībā).

  Tādēļ “ideāla Baznīca” ir nevis tā, kur nav nekādu problēmu, bet tur, kur Dieva vārds tiek skaidri sludināts un sakramenti pārvaldīti saskaņā ar Kunga iestādījumu, bet maldi tiek noraidīti nevis paciesti.

  Bieži “problēmas” tiek lietots kā arguments, lai izvairītos no skaidras nostājas paušanas.

  Nepievilieties – ortodoksa baznīca nav debesu valstība zemes virsū, bet palikšana uzticībā Dieva vārdam.

 12. mīļais draugs deprofundis, atbildot Tev, citēšu Konkordijas Formulas Pamatdeklarāciju – Par kopīgo izpratni:

  Skaidras mācības uzturēšanai un pilnīgai, pastāvīgai, Dievam tīkamai baznīcas vienotībai nepieciešams ne vien, lai pareizi tiktu lietota skaidra, svētīga mācība, bet arī – lai tiktu nosodīti pretimrunātāji, kuri māca citādi. [1.Tim.3; Tit.1]

  Tā arī uzticamu ganu pienākums, kā Luters māca, ir darīt abas šīs lietas: ganīt jeb ēdināt avis un atvairīt vilkus, lai avis spētu no svešām balsīm izbēgt [Jņ.10] un atšķirt cildeno no nekrietnā. [Jer.15]

 13. Draugs deprofundis, mēs runājam tikai par, bet šis par ietever arī pret, jo nav iespējams runāt patiesi par, ja nerunā pret pretējo. Turklāt tas par, par ko mēs runājam diemžēl interesē pavisam nedaudziem. Man nav ne jausmas, ko cilvēki sagaida no e-BAZNICAS.

 14. Svilpaste >
  1] Tas ir mācības jautājums un pēc būtības saistīts ar 3.punktu.

  2] Slenskas personība ir pārāk spēcīga un liela, lai to nosauktu vienkārši par “pozitīvu”. Arī viņam bija savi vājie punkti.

  3] Apgalvojums ir kategorisks, tacu visa kristīgā mācība ir kategoriska. Citēšu Gviclo, kurš manuprāt ir ļoti precīzi to pateicis: “Ir tikai balts un melns. Pelēks parādās tur, kur melnais maskējas par balto.” [Ja kļūdos, Gviclo, palabo].
  Redzi, Svilpaste, šo mācību pareizas mācīšanas konsekvence ir draudzes iziešana no LELB, tacu tāda situācija ne tikai nav manīta, bet tiktu arī vispārīgi apkarota.

  4] Gviclo ir atbildējis un es viņam pilnīgi pievienojos.

  5] Piedod, neminēju to, ka jāaplūko arī šī raksta komentāri. Tur tiek minēti šādi izņēmuma gadījumi kā pastorālas situācijas.
  Kāpēc tādi provocējoši jautājumi? “Vai tiešām jūs tur visi esat vienprātīgi?” Par neticību vienprātībai es minēju intervijā.
  Protams, kāds draudzes loceklis, kurš ticībā vēl nav pieaudzis jeb, citiem vārdiem, nezinošs, varētu tā rīkoties, tacu kopēja lūgšana kā sadraudzības mācības sastāvdaļa tāpat ir Bībeles stundu viela.

 15. Gviclo, kas, tavuprāt, ir galvenais, par ko kristietim būtu jāinteresējas? manuprāt – par evaņģēliju. un – par to, kā pildīt Dieva gribu ar savu dzīvi – tātad – par bauslību.
  protams, arī par baznīcas dogmatiku, īpaši, pirms viņš vēl nav atradis baznīcu, kur tiek sludināts un darīts pareizi.
  ko, nez, tad, ja viņš šo baznīcu ir izvēlējies? vai viņam ir jāturpina klausīties šīs baznīcas ķengas par visu, kas notiek ārpusē? vai no tā celsies viņa pieaugšana ticībā un vingrināšanās dievbijībā?

 16. Kas tev, mīļais deprofundis, liek domāt, ka šeit skan ķengas?

  Es nevēlos tevi apvainot, nedz arī pats esmu uz kādu apvainojies – es vienkārši vēlētos runāt par konkrētu tēmu – kas tev šķiet ķengas, kāpēc utt.

  Varbūt tu piedāvā vairs nesaukt grēciniekus par grēciniekiem un iedzimta ļaunuma pārņemtiem. Pasaulē taču tik daudzi to uzskata par ķengāšanos, un tādēļ sauc kristiešus par liekuļiem.

 17. deprofundis >
  “ko, nez, tad, ja viņš šo baznīcu ir izvēlējies?” – uz šo jautājumu atbilde ir skaidri noformulēta K.F.V.Valtera tēzēs.

  “vai viņam ir jāturpina klausīties šīs baznīcas ķengas par visu, kas notiek ārpusē?” – šis teikums nudien nav saprotams; galvenokārt divu lietoto vārdu dēļ – “ķengas” un “ārpusē”…

 18. es runāju tikai par to, ka jūs vairāk nosodāt heterodoksiju, (un ņirgājaties par pāvestu, piemēram), nekā sludināt bauslību un evaņģēliju. kā teikts jūsu pašu baznīcas tēzēs. vai tik, cīnoties pret heterodoksiju, KLB šeit nekļūst heterodoksa :))))

 19. Draugs deprofundi, žēl, ka neesi pamanījis to, kas rakstos, apskatos, sprediķos patiesi tiek runāts [PAR].

 20. Draugs, jaunais žurnālist, gviclo, kaut kā izlasot Tavu interviju, netiek atbildēts uz virsraksta jautājumu, KĀDS tad īsti ir Indrex!:)

 21. nesauciet mani par draugu, (riebjas), kad kalpoju jums par jūsu vienīgo pretinieku. ko jūs vispār bez manis darītu, te, mūžīgais unisons :)

 22. Mīļais draugs, Pinacolate, pateicos par Jūsu atzinīgo novērtējumu – man ar žurnāiem tiešām nav nekāda sakara. Tāds jau tas Indreks ir – neizdibināms. Starp citu, ja neesaat pamanījis, es aicināju lasītājus, viņiem intetesējošoas jautājumus, uzdot Indrekam atsauču sadaļā.

 23. Bet tas ir fakts, ka heterodoksa mācība noved pie paviršības un vienaldzības draudžu dzīvē un garīgajā aprūpē un tāpēc es spēju izprast puišu dusmas pret heterodoksiju, gan aicinot uz iecietību pret tās upuriem. Kad es LELB kalpoju četrās draudzēs, trijās no tām bija permanenta rakstura garīgas problēmas.(Vienā dievkalpojumi notika dažas reizes gadā) Vienā draudzē reliģioza (farizejiska) kundzīte spēja paralizēt draudzes dzīvi bez atveseļošanās iespējām. Disciplinēt kundzīti nebija nekādu iespēju, jo viņa bija nopelniem bagāta draudzes locekle. Citā draudzē cilvēki tika pazemoti nekristīgā veidā. Nevienā no draudzēm konsistorija nerēķinājās ar draudzes tiesībām izteikt aicinājumu kalpošanai. Nekur, es uzsveru, nekur netika risināti draudžu atveseļošanas jautājumi. Visās draudzēs bija jauki kristīgi cilvēki, bet vienmēr kāds Ahileja papēdis, kura dēļ draudzes atradās nepārtrauktā krīzes situācijā, cilvēki atturējās no dievkalpojuma neatrisināmo attiecību dēļ.Ortodoksa luteriska mācība ienesa papildus disonansi, jo mācībai nebija dota iespēja atrisināt situācijas.
  Tai pat laikā vismaz divas krīzes situācijas “vecā cilvēka” grēcīguma dēļ KLB tapa atrisinātas kristīgā izlīgšanas un piedošanas veidā. Mana pieredze LELB apliecina, ka tur līdzīgās situācijās praktisks risinājums nebūtu iespējams.
  Mans secinājums – heterodoksa mācība korumpē un samaitā kristīgu draudzi.

 24. biiskap…
  es noraadiishu uz tavu personisko atbildiibu, nerisinot probleemas tevis uzskaitiitajaas LELB draudzees… gadiijumaa, ja risinaajums KLB draudzees tika panaakts mt.18:15-18 kontextaa, tad tava breekaashana, kas saakas ar vaardiem “nekad… nekur… nevienaa…” ir veerteejami tikai kaa tava kaa maaciitaaja nekompetence un paarlieciibas (drosmes) trukums… par paljaaviibu rakstu speekam jau nerunaajot… taa ka, draugs (man gan labaak patiik kameraade), pirms rakstiiji sho postu, driizaak vajadzeeja saakt ar sava greeka apzinaashanos… (jeek.4:17)

Atbildēt