Ieskaties

3 komentāri par “Apēdamā Bībele

 1. iz 104.psalma:

  27. ….visi gaida uz Tevi, lai Tu viņiem barību dod savā laikā.
  28. Kad Tu to viņiem dod, tad viņi to sakrāj; kad Tu atver Savu roku, tad viņi top paēdināti ar visu labu.
  29. Bet, kad Tu apslēp Savu vaigu, tad viņi krīt bailēs; kad Tu viņiem atņem dvašu, tad viņi mirst un atgriežas pīšļos.
  30. Kad Tu sūti Savu Garu, tad viņi top dzīvi radījumi, tā Tu atjauno zemes seju.
  31. Tā Kunga godība lai paliek mūžīgi, Tas Kungs priecājas par Saviem darbiem!
  32. Kad Viņš uzlūko zemi, tad tā trīc; kad Viņš aizskar kalnus, tad tie kūp.
  33. Es dziedāšu Tam Kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu!

 2. Tas nav nekas jauns. Jau pravietis Ecehiēls lietoja uzturā rakstu ritulus (un šamie bija gardi jamā mutē kā medus ©).

Atbildēt