Ieskaties

34 komentāri par “Vai Ļedjajevs pielūdz to pašu Dievu, ko mēs?

 1. Nemaz nav smieklīgi. Jaunās Paaudzes mājas lappā esot bijis kāds viņu amerikāņu draugs iekšā, arī harītis, melnais – kaut kāds čiekurs, laikam. Lūk, tas ir draudējis Latvijas valstij: ja tā nedisciplinēšot Dienu, tad viņi will come back with power. Kāda satraukta ticības māsa un reliģiju pētniece man lūdza, lai es to paprasu ASV vēstniecei, ko tas šis teiciens izsaka – vai militārus draudus? Es gan domāju, ka jeņķu harītis vienkārši domāja citu power: uzrīkot lūgšanu kalnu pret Latviju vai kaut ko tamlīdzīgu. Un tagad vēl Roberto uzprasās, publicēdams karikatūru? Kāpēc? Vai tad nezin, kā ir citiem izgājis.

 2. Man ir draudējuši gan pāvestieši, gan arhibīskapieši, gan viltus pravieši un apustiļi, gan daudzi citi, bet mani allaž mierina un stiprina Kristus vārdi:

  “Jums, Saviem draugiem, Es saku: nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu un pēc tam vairs nespēj neko darīt.” [Lk.12:4]

  Un: “nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē.” [Mt.10:28]

 3. Skat, kā – draudējuši… gan tie, gan citi, gan arī arhibīskapieši. Man gan neviens nav draudējis, kaut gan pret pāvestību un arhībiskapību esmu rakstījis daudz avīzē Latvijas Luterānis. Skatoties, ko sauc par draudiem…

 4. Vai Ļedjajevs pielūdz to pašu Dievu, ko mēs? Esmu dzirdējis tikai vienu viņa sprediķi: video ierakstā, kurā bija uzņemts viss viņu dievkalpojums. Daudz neko neatceros no sprediķa satura. Šķiet, ka tēma bija – ziedošana vai kaut kas tamlīdzīgs. Un tāds jūsmīgs bija ar’. Vēl esmu lasījis vienu īsu interviju ar viņu. Tā gan bija ļoti ambicioza un pēc tās mans spriedums bija visai smags par viņu. Jo viņš pretendēja uz apustuļa vietu. Harizmāti ir dīvaina konfesija: viņi ir ļoti dažādi pat vienā draudzē. Man ir viens draugs, arī mācītājs, kurš savu ticības dzīvi ir uzsācis ar harizmātu pieredzi. Bijis arī kind of preacher pie viņiem. Bauslība tur prevalējot, tas gan. Priecīgs, kas no tā ticis ārā. Arī mēļošanu mans draugs esot piepratis, kā jau pienākas. Ir jau tā dumji ar to visu. Bet vai mēs pielūdzam to pašu Dievu, ko romieši un kalvinisti un pravoslāvi? Konkordijas formulā šķiet bija norāde, par to, ka mēs noraidām viņu maldus, bet viņus no kristietības pilnīgi ārā sviest – tas nu gan tik traki naff. Tur jāskatās konkrēti. Ja ir herētiskas un nejēdzīgas izpausmes, tās ir jānosoda. Tā vienkārši tikai apņirgt – nezinu, vai ir labi. Gleškes sprediķus gan esmu daudzus klausījies. Skaidri redzu atšķirības un arī maldīgās konstrukcijas un uz tām vienmēr arī norādu (arī sprediķos), bet, jāsaka, ka tik radikāli implicēt, ka viņi tomēr pielūdz kaut ko citu… nezinu, tad ir jādzird kaut kas konkrēts. Pagaidām, ko es esmu no viņu puses dzirdējis, man neļauj tā spriest par viņiem.

 5. Jā, virsraksts jautā, bet bilde skaidri atbild… Pentiņi ir dažādi, bet šis maz ir vairs kārtīgs pentiņš? Tur jāzin vairāk par to, kas tur reāli notiek. Nu labklājības un godības evaņģēlijs -tas ir skaidrs. Bet konkrēti, kas vēl?

 6. Aigar, klausoties “pravieša” Ļedjajeva sprediķus [tos regulāri pārraida TV5] ir nepieciešams abstrahēties – t.i. pieņemt, ka esi vienkāršs dievbijīgs cilvēks, kurš vēlas uzzināt par Jēzu.

  Kā Tev šķiet, ko “Jaunās Paaudzes” bīskaps sludina šādam cilvēkam? Vai Sv.Rakstos atklāto Pestītāju?

  Man šķiet, ka es no viņa svētrunām uzzinu, ka Cthulhu ir bagāts, vesels un ar lielu politisko ietekmi, tāpēc uzskatu, ka šīs karikatūras autors – Ernests ir trāpījis “naglai pa galvu”.

 7. Kad Luters Mārburgā konstatēja, ka Buceram ir cits gars, tas nenorāda ne uz ko citu, kā uz šo pašu jautājumu, kas uzdots virsrakstā. Jautājums tikai pirmajā acumirklī šķiet saasināts līdz galējībai.
  Ar to gribu teikt, ka Bucera atšķirība no Lutera, vismaz manuprāt, nebija tik krasa, kāda tā ir starp mums un neopentakostāļiem. Taču man nav “atpestītā seja”, kā teica reiz viens harizmāts, tāpēc es tikai tā – skaļi domāju…:))

 8. Daži sektologi runā par šādu kustību okultajām saknēm dažādos amerikāņu 19.gs. beigu kultos. Kāds viņu grāmatgaldos nopērkams K.Higinss pat bija “nospiedis” tekstus viens pret vienu no kāda ticības dziedinātāja Kenjona daudz agrāk sarakstīta darba. Cik zinu Ļedjajevs viņiem ir pāvesta tipa autoritāte un grupā pastāvot zināms autoritārisms un garīga iebiedēšana.Vēl viņu problēma ir nepārtraukta atsaukšanās uz topā esošajiem sludinātājiem un iespēja apgalvot , ka ar sevi diskreditējošiem slud. viņiem nav nekāda sakara. Cik zinu evaņģelikāļu harizmāti Ļedjajeviešus nepieskaitītu savējiem. Katrā gadījumā viņiem ir teoloģiska putra-vienu brīd dzirdēju no viņiem līdzīgiem universālās pestīšanas mācību un to,ka ar katru no viņu kustībām Dievs slēdzot jaunu derību, bet citi jau var noraidīt šādas mācības.Sektologi vēl uzskata, ka tas ir aiz kristīgiem formulējumiem apslēpts piramīdveida bizness, ņemot vērā cik neproporcionāli daudz viņi mēģina mācīt par naudu. Bet piekrītu, ka viņu mācība ir jāanalizē kā visu heterodoksu mācība, nevis viņi jānoraida a priori kā elka pielūdzēji.

 9. Butzers Mārbugrā? Tu domā tajā disputācijā par Svēto Vakarēdienu? Zwingli tas bija.

 10. Bīskaps ir labāk informēts. Būs no tiem trakajiem, laikam. Universālā pestīšana viņiem, laikam, ir jāmāca sevis pašu dēļ. To, ko es redzēju tajā ierakstā, viņi cīnās ar velnu – sadod viņam kārtīgi. Riktīgi boskējas un sit gaisu, saķer un sien un mīca šamo. Tas viņu dievkalpojumā ir tajā vietā, kur mums ir grēksūdze. Tad vēl atceros, ka tur figurēja spaiņi, daudz spaiņu – naudas savākšanai. Tā kā laikam jau, Bīskap, pravdu glogoļiš. Nu, bet ja cilvēks nostāda sevi par apustuli, kāpēc lai viņš nebūtu autoritāte? Pāvesti gan drusku sit pušu šo vīru. Bet nu ar pāvestiem nav nekādas putras: viss ir uzrakstīts kanonos un visa tā herēze ir iegrāmatota. Interesanti, kā ar viņiem? Es, draugi, tūlīt palasīšu kādu viņu sprediķi http://www.newgeneration.lv, tad varēšu konkrētāk teikt. Palasās jūs ar, tas tā luteriskāk būs: citātiņus pagrozīt, pievilkt to herēzi aiz matiem, argumentus konkretizēt. Tā kā tēvi darīja no Leipzigas sākot līdz pat Augsburgai.

 11. Tā, drusku izlasīju. Lai izlasītu visu, ir nepieciešams daudz vairāk laika un pacietība. Skumja ir sajūta, visu to lasot, ko šis te mācītājs dara ar cilvēku prātiem: nepareizi lietojot Dieva vārdu. Daži vērojumi: 1) sistemātiski atkārtotas frāzes – neirolingvistiskās manipulācijas paveids. 2) kaut kad arī parādījās vārds “grēks” un “piedošana”, bet tās bija tikai starp citu epizodes, un, nav saprotams, kādā sakarā. 3)un tūlīt pat: pašu paveikto labu darbu nozīme, kas ir daudz lielāka nekā piedošanas vajadzība. Tas uzkrita.
  Bet bauslību un Evaņgēliju, laikam, būtu grūti no viņiem prasīt. Lietas ir daudz trakākas 3) JP draudzes glorificēšana un heroziēšana noved pie milleniānisma. Tā ir briesmīga herēze. Jauno pasaules kārtību iedibinās viņi. Viņiem ir misija glābt – viņu darbiem: slavēšanai, ticībai, lūgšanām ir pestīšanas darba nozīme. Piebāžot nabaga cilvēku prātus ar tādām frāzēm, ko brīnīties par visu, kā viņi uzstājās un kāda kristietības diskreditācija caur viņiem notiek. Te ir daži izrāvumi, bet man tiešām nav laika vairs turpināt. Varbūt jūs tad paturpiniet, brāļi, ar analīzi.

  Боже, посети их!
  Ты обещал, и Ты сделаешь это. Ты покажешь Себя сильным против всех врагов и утвердишь на этой земле Царствие Твое!

  • Бог желает благословлять народ Свой.
  Нам нужно благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит.
  Потому что если Бог благословит нас, то Он даст нам успех, Он даст защиту, Он даст нам первенство и ключи правления.

  Я знаю, что Он любит «Новое поколение».
  Бог дал особую судьбу «Новому поколению». Он до сего места вел нас, и Он дальше будет вести нас.
  • И все откровения и обетования, которые однажды для нас прозвучали, остаются в силе.
  Откровение о Праздниках поклонения остается в силе.
  Откровение о том, что церковь наша станет матерью тысячи церквей, – тоже остается в силе!
  Откровение о христианском правительстве – остается в силе.
  И Новый мировой порядок Бог все еще не отменил! Царство Божье, приходящее в могущественной власти! Это откровение остается в силе!

  И Бог выбрал одного богатого католика и дал ему вещие сны. И три ночи подряд тому снился Рейнхард Боннке, к которому тот никакого отношения не имел.
  Во снах он видел Боннке, который говорил: «Мне нужны 45 тысяч…»
  А католик был богатый, у него было больше, чем 45 тысяч…
  Три ночи подряд он видел один и тот же сон. Его уже трясти стало.
  И тогда он пришел к Боннке, выписал ему чек на 45 тысяч и сказал: «Оставь меня в покое! Я хочу спокойно спать…»
  Я верю в вещие сны от Бога.
  И мы уже наверняка снимся редактору газеты «Diena».

 12. Robert, no tā, ko tikko izlasīju, ir gluži skaidrs, ka Ljedajevs ir herētiķis, jo viņš tik tiešām nepasludina Kristu un Viņa pelnīto pestīšanu, bet izmanto Rakstus savu mērķu sasniegšanai. Tas, ko es lasīju, bija, brutāla smadzeņu skalošana (TV 5 neskatos) . Tas man ir jāatzīst Kaut arī mēs līdzīgu iemeslu dēļ noraidām romiešus, kalvinistus un pravoslāvus, tomēr šeit ir darīšana tiešām ar pilnīgi citu garu, kas ekspluatē it kā to pašus vārdus no tā pašas Bībeles. Bet tradicionālo konfesiju daudz subtīlākie maldi ir jo bīstamāki. Ljedjajevu var atšifrēt ļoti daudzi ticīgie uzreiz. Viņš pat nenāk jēra uzvalkā. Toties, ko evaņģēlijam nodara visi šie piētistu katkteņi – vienalga no kuras tradicionālās vai mazāk tradicionālās konfesijas viņi nāk… Luters kaut kur rakstīja, ka viņi 10 minūšu laikā var izīcināt to, ko viens uzticīgs evaņģēlija sludinātājs darījis 10 gadus.

 13. Aigar, par Mārburgu. Tajā bez galvenā jautājuma tika apspriesta arī Strasburgas ticības apliecība, kā laikā Luters atzina cita gara esamību Buceram [Walter Kohler “Das Marburger Religionsgesprach”].
  Taču, protams, šie vārdi tikpat labi var tikt attiecināti uz Cvingliju, vēl vairāk – uz Ļedjajevu.

 14. Indrex: Mārburgā bija arī disputācijas par Zīrihes reformācijas un Wittenberbas iespējamo koalīciju (ja vien es neesmu sajaucis tās vietas). Firsti spieda – vajaga politisku aliansi, jo pāvestieši bija nopietni sataisījušies apspiest, bija, laikam, kāds 1528. gads… Uz kārts bija Reformācijas liktenis. Viņi vienojās visos punktos, kādos ašpadsmits, bet vienā – nē. Tas bija jautājums par realprezenci. Luters iespītējās. Tad beigās viņš teica Zwinglim: jums un mums ir cits gars. Tas ir leģendārs izteikums. Vai tad Luters to pašu būtu iemaucis sejā Buceram? Bucers toreiz piekāpās. Tas bija vēlāk: 1537… about, Bucers ar asarām acīs apliecināja to, ko viņš patiesībā nemaz negribēja apliecināt. Pēc diskusijām Wittenbergiešu starpā viņu tomēr akceptēja: jo no mutes liecības būs spriest. Taču Bucers tomēr nerimās. Bija arī kaut kas Mārburgā pēc tam, laikam. Vai mēs te nejaucam divus dažādus notikumus? Man nav laika ieskatīties uzziņu materiālā, varbūt ieskaties Tu? Te galu galā ir svarīgi korekti salikt visu paplauktiņiem, galu galā – pēc mūsu Kunga dzimšanas par cilvēku nav svarīgāka perioda vēsturē.

  Robert, Tu jau neko. Es arī neko. Es tikai par to, ka konkrēti vajaga un ar pierādījumiem pasludināt par herētiķi. Pie romiešiem un viņiem līdzīgajiem pravoslāviem to var konstatēt ofciāli, bet pie harīšiem jāskatās konkrēti: kādus tekstus kas bīda, jo vienojošas ticības apliecību dokumenti tajā zemē neeaug. Bet karikatūras jau ir gaumes lieta.

 15. Aigar,
  es runāju par to pašu slaveno diskusiju 1528.gadā. Tajā piedalījās Cvinglijs, Ekolampāds, Bucers, Luters, Melanhtons, Jonass, Ozianders un vēl viens teologs, kas izkritis no atmiņas.
  Grāmatā, kuras nosaukumu devu, ir atrodami sarunu protokoli. Bet, protams, var palūkot vēlreiz drošībai.

 16. Nav jau uzreiz pravoslavi jāsauc par herētiķiem. Heterodoksi jeb “inoslavnije”, kā viņi paši sauc citu konfesiju kristiešus, ir labāks vārds. Viņi turas pie Nikajas TA un patiesas kristoloģijas.

 17. Mēs nemaz nevaram salīdzināt vēsturisko pareizticību, ar kuru mums ir kopīgas saknes (baznīctēvi u.c.) un Ļedjajeva savdabīgos harīšus. Tie ir kvalitatīvi atšķirīgi lielumi.

 18. Roberto, mēs ar CtH domājam, ka šī karikatūra zaimo vareno Cthulhu un vispār visu Azathota saimi, kura dzīvo uz planētas Yogg-Sogothh :)

 19. 9 Turpretim virseņģelis Miķelis, kad viņam bija Mozus miesas dēļ vārdu cīņa ar velnu, neiedrošinājās par viņu izteikt zaimu spriedumu, bet tikai sacīja: Tas Kungs lai tevi soda(Jūdas vēstule)
  11 kamēr eņģeļi, kaut gan tie ir stiprumā un spēkā lielāki, nenosoda viņus, tos zaimodami Tā Kunga priekšā (Pētera vēstule)
  Cienīgtēvi,jūs protams esat tik pat pareizi,kā virseņģelis Miķelis,bet vēršoties pret velnu Ļedjajevu tomēr izsakat zaimu spriedumu,nevis frāzi:”Tas Kungs lai tevi soda”
  Un jūs protams esat,kā Pētera minētie eņģeļi savā pareizībā ,bet tomēr nenosodīšanas vietā nosodat.Kāpēc jūs tomēr nesekojat Miķeļa un citu eņģeļu piemēram.

 20. Kas būs no Dieva – tas paliks, kas nebūs – iznīks.
  Kristus – mana pavēle ir mūžīgā dzīvība.

 21. nesaprotu kā vispār cilvēki var būt tik neiecietīgi un tad vēl gaidīt kad kāds mīlēs viņus… parādiet ko konkrētu Ļedjajevs dara pretrunā ar bībeli un tad arī varēsim spriest. šobrīd es redzu daudzas lietas un dažādus rituālus ko ieviesuši cilvēki viduslaikos un kas joprojām dzīvo tradicionālajās konfesijās bet neredzu tādas harizmātos. arī ticīgie harizmātiem ir daudz dedzīgāki nekā tradecionālās konfesijās. bet remdenos Dievs izspļaus, tāpēc gribas nosliekties ka varbūt mēs tradicionāļi pielūdzam citu dievu….

 22. bāc, vecīt, nu tiktikko augstāk minētos textus palasi un tur skaidri pierādījumi, skaidri analizēti paša Ledjajeva vārdi un rīcība. Nu uzliec roku uz sirds un pasaki godīgi, ko sirdsapziņa tev saka bībeles gaismā?

  un šī rakstvieta – bet remdenos Dievs izspļaus zīmējas uz dedzību garīgajās lietā, par ko starp citu tad hariki lamā luterāņus, ko mēs tā cepamies. bet par ko ta viš deg, par ko viš plosās (Ledjajevs) tiešām par Dieva pagodināšanu vai sevis paaugstināšanu.

  varbūt tiešām salīdzini, ko sludina luterāņu dievkalpojumos un ko new generation sanāksmēs un paanalizē

  šeit vēlreiz Aigard teiktais:
  Tā, drusku izlasīju. Lai izlasītu visu, ir nepieciešams daudz vairāk laika un pacietība. Skumja ir sajūta, visu to lasot, ko šis te mācītājs dara ar cilvēku prātiem: nepareizi lietojot Dieva vārdu. Daži vērojumi: 1) sistemātiski atkārtotas frāzes – neirolingvistiskās manipulācijas paveids. 2) kaut kad arī parādījās vārds “grēks” un “piedošana”, bet tās bija tikai starp citu epizodes, un, nav saprotams, kādā sakarā. 3)un tūlīt pat: pašu paveikto labu darbu nozīme, kas ir daudz lielāka nekā piedošanas vajadzība. Tas uzkrita.
  Bet bauslību un Evaņgēliju, laikam, būtu grūti no viņiem prasīt. Lietas ir daudz trakākas 3) JP draudzes glorificēšana un heroziēšana noved pie milleniānisma. Tā ir briesmīga herēze. Jauno pasaules kārtību iedibinās viņi. Viņiem ir misija glābt – viņu darbiem: slavēšanai, ticībai, lūgšanām ir pestīšanas darba nozīme. Piebāžot nabaga cilvēku prātus ar tādām frāzēm, ko brīnīties par visu, kā viņi uzstājās un kāda kristietības diskreditācija caur viņiem notiek.

  un tad salīdzini ar to ko sludina luterāņu mācītājs no kanceles

  kurš tad pielūdz patieso Dievu – tas, kurš nemitīgi slauc naudu, atkārto fašistiskas frāzes ietērptas kristīgos terminos, vai tas kurš atklāti atzīst cilvēku par niecību un pasludina Dieva visžēlīgo piedošanu Jēzus Kristus dēļ?

  nu i ka Ledjajevs reiz pa reizei izmet tur tādus vārdus kā piedošana, Jēzus ir kungs utt. neskaties uz ārējo, bet ņem vērā kontekstu – par ko šamais runā.

  nu i ka luterāņu mācītājs nelēkā nevicinās ar rokām, nekliedz pilnā balsī spļaudīdamies. Tas ka neviens dievkalpojumā neārdās un nebļaustās, tas jau nenozīmē ka nav dedzības

  patiesā dedzība ir ne vienmēr ārēji redzama, tās ir sirds trīsas klausoties Dieva vārdu, toties ir viena lieta, kur harizmātiskajās draudzēs cilvēki tiek apdalīti – tiešs Dieva piedošanas pasludinājums, tiešs Dieva vārds, nevis peldoša muldēšana par un ap, riņķī un apkārt Dieva vārdam. Ko ta līdz priecīga lēkāšana ap ēdienu, ja to neēd, drīz vien piekusīsi un bezspēkā aiz bada pakristīsi tieši blakus ēdienam un nomirsi badā.

  jā ir jau tā, ka tjipa runa par to, kā Dievs darbojas un tā tālāk, bet uz ko, uz kādu mērķi aizved tās runas. Dievs ir kā naftas urbums, tik pumpē un pumpē…ja mēs gribam lai lietas mums taptu piemestas, tad mums jādzenas pēc Valstības…MĒS valdīsim, MĒS izmainīsim pasauli, mēs mēs mēs, es es es apustulis, es svaidītais, es tas un es šitas, ziedosim naudu, tad saņemsim ar procentiem atpakaļ, ienīstu nabadzību, mums nav vajadzīgi nevarīgi kristieši utt. Lūk tādā garā arī notiek Ledjajeva un viņam līdzīgo sprediķi. Forši, ne ko? mjā diezgan iedvesmojoši. ak jā un tad vēl piemirsu, nu Jēzu Kristu paslavēsim un Dievu palūgsim, nu tā kā pienāktos, tjipa tak kristīga organizācija esam.

  Klusi gudrā vārdi ir vairāk vērti nekā ķēniņa brēkšana nelgu vidū

  un kas par to, ka luterāņi tādi piezemētāki, varbūt arī citiem vajadzētu pazemību Dieva priekšā prasties

  nu ja tev vēl nepietiek, tad salīdzini Ledjajeva vārdus un darbus un vispār viņa kalpošanu ar apustuļu un citu bībeles personāžu vārdiem, darbiem un kalpošanu. Kāda tematika un uzsvars ir Pāvila vēstulēs un kā tas ir Ledjajeva sprediķos, droši salīdzini un atradīsi apbrīnojami neticamas pretrunas un atšķirības.

 23. Es redzu vienu šajā jūsu diskusijā- lielu akmeņu kaudzi!!!!!!!!!!Malači jūs, kas sludināt un runājat vienumēr patiesību!Un kā ar bībeles vārdu , kas saka ,ka Dievam VIENALGA kādā veidā pasludina Kristu? Kur jūs šos vārdus liksiet ? Tur pat ir teikts- kaut vai ar ļaunu un viltu? nu? Jūs kritizējat visus un visu- visās jūsu diskusijās tas ir tikai tā- jūs visu zinat- gan vairāk apr pāvestu, arhibīskapu Vanagu, vēl citiem…….. es lasu un domāju- puisīšiem tā patīk kariņu uzspēlēt! Labi ka ir ienaidneiks! pret ko jūs nemitīgi cīnaties?????????pret sevi jau laikam visupirms gan….Kristus ir nesis MĪLESTĪBU UN SATICĪBU , ne šo naidu. Jūsu naids nav no kristus, tam ir cits tēvs…..un nemetiet tik daudz akmeņu- ka netrāpa pašiem reiz………..

 24. Pāris gadus nebiju ieskatījies šajā e-baznīcas “virtuvē”… bet nekas no “iesākuma” nav mainījies – tie paši bezgalīgi pārgudrie kritiķi un “garīgie” gudrinieki maļ tukšus salmus (t.i.polemizē) da par jebkuru tēmu … un katrs no sava konfesijas būra :(

 25. Kristofers izvērsa interesantu salīdzinājumu:

  Mēs varam pamanīt konkrētas atšķirības starp to Baznīcu ko dibināja Kristus un apustuļi, un Ļedjajeva “apustulisko” draudzi.

  1. Apustuli aicina Kristus arī pēc Savas zemes dzīves. Augšāmceltais Kungs aicināja Pāvilu uz Damaskas ceļa.
  2. Apustulāts beidzās līdz ar apustuļu laikmetu. Apustuļu pēcteči ir bīskapi, kurus apustuļi iecēla ganīt draudzes.
  3. Baznīca tradicionāli par apustuļiem sauc arī tos misionārus, kas pirmie pasludināja Evaņģēliju kādai tautai, sekmīgi to pievēršot kristietībai. Piem., sv. Kirils un Metodijs tiek saukti par slāvu tautu apustuļiem.
  4. Šie apustuliskie misionāri parasti nāca no tās tautas, pie kuras devās sludināt. Jebkurā gadījumā, viņi perfekti pārvaldīja tās tautas valodu, kurai viņi sludināja.
  5. Vasarsvētku brīnums izpaudās tajā apstāklī, ka apustuļi pēkšņi varēja sludināt valodās (mēlēs), kuras iepriekš nebija mācījušies.

  Savukārt :

  1. Ļedjajevs apgalvo, ka viņu ir aicinājis pats Dievs, ne Kristus.
  2. Ļedjajevam nav bijusi nekāda saistība ar apustuļu dibināto vēsturisko Kristus Baznīcu, viņu nav neviens bīskaps svētījis būt par apustuli Latvijai. Var teikt, ka viņš ir samočinnij apostol .
  3. Ļedjajevs nav pirmais, kas šeit ir sludinājis kristietību, nedz arī viņš ir efektīvi pievērsis savai ticībai lielāko tautas daļu.
  4. Atšķirībā no patiesiem apustuliskiem misionāriem, šis “apustulis” tā arī nav iemācījies tās zemes valodu, kurā viņš sludina.
  5. Un lai jūs nepieviļ zīmes, brīnumi un mēles viņa dievkalpojumos. Ko dod daudzās mēles, kurās viņš runā, ja Gars viņam nav nācis palīgā nespēkā, un devis mēļu dāvanu sludināt latviski . Tas tad gan būtu pierādāms brīnums!
 26. Mana bērnišķīgā doma…

  Mēs nevaram Zināt, ko Ļedjajevs domā, ‘tāpēc uz šo jautājumu nevaram atbildēt..

  P.s. bet katrs, kurš savās domās pielūdz visaugstāko pielūdz Dievu [un vienu un to pašu, nav svarīgi kā to dēvē]

Atbildēt