284. Kādi mēdz būt pārbaudījumi?


Akluma posts

Raksti mums rāda tādu cilvēku, kurš ir ne tikai sasaistīts, nožēlojams, sagūstīts, slims un nedzīvs, bet sava kunga, velna, dēļ visām viņa nelaimēm vēl pievienojas akluma posts, proti, viņš tic, ka ir brīvs, laimīgs, nesasaistīts, stiprs, vesels un dzīvs.

Akluma posts

Jo velns zina, ka tad, ja cilvēks atzīs savu postu, viņš vairs nespēs to paturēt savā valstībā, jo Dievs nevarētu rīkoties citādi, kā vien tūliņ apžēloties par cilvēkiem, kuri atzīst savu postu un piesauc Viņu, un tiem palīdzēt.

Visi Raksti par Dievu sludina, slavējot Viņu par to, ka Viņš ir tuvu tiem, kuriem satriektas sirdis, kā arī Kristus apliecina, ka Viņš ir sūtīts, lai sludinātu nabagiem Evaņģēliju un dziedinātu satriektos (Jes.61:1-2).

Tādēļ, arī velna darbs ir turēt cilvēkus sagūstītus tā, lai tie nejustu savu postu, bet pārgalvīgi iedomātos, ka spēj darīt it visu, kas tiek sacīts. Mozus un Bauslības devēja darbs ir pretējs, proti, ar Bauslības palīdzību atklāt cilvēkam viņa postu, lai viņš, šādas atziņas satriekts un apkaunots, tiktu sagatavots žēlastībai un vests pie Kristus, tā iemantodams pestīšanu.

Tādēļ šis darbs, kas tiek paveikts ar Bauslības palīdzību, nav smieklīgs, bet ļoti nopietns un vajadzīgs.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.