316. Vai tas, kurš novērsies no savas kristībā slēgtās derības, var vēl atgriezties atpakaļ?


Aizliegums darīt pāri tuvākajiem

Kas mums ir aizliegts ar bausli “Tev nebūs noslepkavot”?

Aizliegums darīt pāri tuvākajiem


Nodarīt pāri mūsu tuvākajiem caur mums pašiem vai kādā citā veidā apdraudēt viņu dzīvi, apgrūtināt to vai nodarīt viņam kādu miesisku kaiti.

Dusmojoties neapgrēkojieties! Lai saule nenoriet, jums dusmojoties. [Ef.4:26]

Jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, un proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu! Ja jūs cits citam kožat un viens otru graužat, pielūkojiet, ka cits citu neaprijat! [Gal.5:14-15]

Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai, kā ir rakstīts: man pieder atriebšana, es atmaksāšu, – saka Kungs. Bet, ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdini viņu un, ja izslāpis, dod viņam dzert; tā darīdams, tu sakrāsi kvēlošas ogles uz viņa galvas. [Rom.12:19-20]

Kam ai! un kam vai! – kam ķildas, kam žēlas? Kam brūces par velti, kam sadugušas acis? 30 Tiem, kas aizsēžas pie vīna, tiem, kas skrien lūkot pēc jaukta vīna! [Sal.pam.23:29-30]

Vai ir kāds pravietis, ko jūsu tēvi nav vajājuši? Viņi nokāva tos, kas jau izsenis vēstīja par Taisnā nākšanu, bet viņa nodevēji un slepkavas esat jūs. [Ap.d.7:52]

Un šīs sievas dēls naktī nomira, jo viņa to nogulēja. [1.Ķēn.3:19]

Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts, tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. [Lk.10:31-32]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.