246. Kā notiks augšāmcelšanās?


Viss nepieciešamais grēku izpirkšanai

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu..” (Jņ.3:16).

viss nepieciešamais grēku izpirkšanai

“Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku — nāve, visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši.. lai, tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdītu žēlastība taisnību uz mūžīgu dzīvību, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu (Rom.5:12, 21). “Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti” (1.Kor.15:22) “Tiešām, tā saka Tas Kungs: “Bez atlīdzības jūs esat pārdoti, tādēļ bez naudas jūs arī atpirks!” (Jes.52:3). “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Kor.5:21).

Mums patiešām nekas nav jādara savu grēku izpirkšanai, lai pielabinātu Dievu un iekarotu debesis. Jā, mums pašiem nekas nav jādara — mums nav jāpaceļ ne salmiņš no zemes, bet jāsaņem viss kā brīva un nepelnīta Dieva žēlastība, un, saņemot Viņa aicinājumu, mēs būsim ienākuši Viņa žēlastības kāzās un ļāvušies Viņa labdarībai. Un tā mēs “Viņā kļūsim Dieva taisnība”.

Vēl šeit minēsim Mozus vārdus: “Nebīstaities, pastāviet un vērojiet, kā Tas Kungs jūs šodien izglābs.. Tas Kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā” (2.Moz.14:13-14). Kungs, vairo mums ticību!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.