Ieskaties

6 komentāri par “Tūkstošgadu valstība uz zemes

 1. da kāda starpība – būs tuksošgadu valdīšana vai nebūs, tik un tā, mēs, kas būsim Kristū aizmiguši galu galā tiksim debesu valstībā, bet pēc milleniāristu mācības tūkstoš gadu valdīšnā valdīs 44000 jūdi, jebkurā gadījienā tas uz mums neattiecas, pat ja viņiem būtu taisnība, mēs to tāpat nepiedzīvotu, galugalā pamodīsimies paradīzē

 2. piekrītu, ka Dieva valstība nenāk ārēji redzamā veidā, tomēr mēs lūdzam Tēvreizē, lai nāk Debesu valstība…
  Ir starpība, vai A. Ļedjajevs saka, ka Latvijā iesāksies jauns laikmets, vai Tūkstošgadu valstība. Kā tad viņš galu galā saka?
  Es domāju, ka Debesu valstības izplatība mūsu vidū neizslēdz vajāšanas…

 3. Atklāsmes grāmata 20. nodaļa

  1 Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija rokā bezdibeņa atslēga un liela ķēde.
  2 Viņš satvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja to uz tūkstoš gadiem,
  3 iemeta to bezdibenī, aizslēdza to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši tūkstoš gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam.
  4 Tad es redzēju troņus, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesu spriest; un redzēju to dvēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ noslepkavoti, kuri nebija pielūguši zvēru un viņa tēlu un nebija pieņēmuši zīmi uz savas pieres un rokas, tie kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu tūkstoš gadu.
  5 Bet pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu. Šī ir pirmā augšāmcelšanās.
  6 Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanās. Pār tādiem otrai nāvei nav varas; bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar Viņu tūkstoš gadu.
  7 Un, kad tūkstoš gadu būs pagājis, sātans tiks atsvabināts no sava cietuma.

  Vai tiešām jaunais laikmets nav vēl sācies? manuprāt tie tūkstoš gadi ir simbolisks skaitlis, jo viss liecini tikai par to, ka jaunais laikmets iesākās līdz ar Jēzus kristus miesa nākšanu. Pirmā augšāmcelšanās notiek garā un tā ir tagad visu laiku, kad vien kāds kļūst ticīgs, tas ir augšāmcēlies garā.

  Debesu valstība redzamā veidā atklājas ārējā Dieva vārdā, sakramentos un kristiešu mīlestības darbos, taču tā vēl nav ne tuvu pilnīga atklāsme, tā ir tikai mikroskopiska daļiņa no visas Dieva valstības, ko mēs varam redzēt.

  ir tā, ka Luters sacīja – kristieši drīkst ieņemt vadošus amatus, taču te lūk ir radies pārpratums. itkā harizmāti ar lamā katoļus un visādi apsūdz viduslaikus, bet paši tagad dara to pašu – cenšas uztaisīt tādu laicīgu baznīcas varu, kāda bij pāvestam.

  Ja Ledjajevs saka ka DIevs to viņam atklājis, tad sanāk, ka Dievs Pats Sev runā pretī, vai arī Jēzus meloja visādi norādīdams, ka nebūs Dieva valstība kā laicīga valdīšana. Bet lūk to sauc par dziļāku atziņu, kā mums luterāņiem trūkst

 4. es to skatu citādi, nevis iekarot laicīgo varu, bet nepalikt vienaldzīgam…. katram savs aicinājums, kas slikts kristietim, kurš ar savu pārliecību strādā kā politiķis, viņam ir iepēja lūgt padomu, gudrību Dievam un saņemt palīdzību… beigu beigās, ja viņš lasa Bībeli, viņš varētu orientēties dažādos sociālas dabas jautājumos, varbūt pat likumos, manuprāt, Bībele ir tik universāla, ka cilvēku dara ar plašu redzesloku un izpratni.
  es kristieti politikā redzu, kā sāli šajā jomā, mums taču jābūt pasaules sālij, un jā šī joma pūst, tad ar steigu vajag ienest svaigumu :)

 5. jā bet ir atšķirība – kristietis politiķis un baznīca ar laicīgu varu

 6. Bezdievīgie tiks iznīcināti

  Viņu pašu nežēlīgo kaislību niknajā cīņā, kam pievienosies Dieva neatšķaidīto dusmu briesmīgā izliešana, kritīs zemes ļaunie iedzīvotāji — priesteri, valdnieki un ļaudis, bagāti un nabagi, augsti un zemi. “Kunga nokautie gulēs tanī dienā no viena zemes gala līdz otram neapraudāti, nepievākti, neaprakti” (Jer. 25:33).

  Kristum atnākot, bezdievīgie no visas zemes tiks izdeldēti — tos aprīs. Viņa mutes gars un iznīcinās Viņa godības spožums. Kristus savus ļaudis uzņems Dieva pilsētā, un Zeme paliks bez iedzīvotājiem.

  Grēkam visos tā veidos “mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina” (Ebr. 12:29). Visos, kas pakļaujas Viņa varai, Dieva Gars grēku iznīcina. Taču, pieķeroties grēkam, cilvēks ar to savienojas. Tad Dieva godībai, kas iznīcina grēku, jāiznīcina arī cilvēks.

  Viņa vaiga godība, kas taisnajiem ir dzīvība, bezdievīgajiem būs rijoša uguns.

  (“Pēdējo dienu notikumi” )

Atbildēt