185. Kādos dažādos stāvokļos Jēzus ir savā pestītāja misijā?


Ticība radīšanai un pestīšanai

Ticība radīšanai un ticība pestīšanai ir savstarpēji saistītas. Jau radīšanas laikā Dievam bija pasaules pestīšanas nodoms (Ef.1:3-10).

ticība radīšanai un pestīšanai

Viņš zināja, ka cilvēks kritīs grēkā. Tādēļ šis pestīšanas plāns bija sagatavots jau pirms pasaules radīšanas. Šajā nolūkā Dievs bija paredzējis sūtīt pasaulē to, kurš ir Vārds un Dēls (Jņ.1:3, 9, 14), kurš atpestīs grēkā kritušos cilvēkus.

Jautājums par sešām radīšanas dienām (1.Moz.1:3-21) pamatā tiek skaidrots četros dažādos veidos.

Dažiem Bībeles pētniekiem nedaudz nepatīkams šķitis tas fakts, ka Dievam pasaules radīšanai bijušas nepieciešamas veselas sešas dienas. Tādēļ, it kā lai pagodinātu Dievu un uzsvērtu Viņa spēku un varenību, viņi māca, ka Dievs veicis radīšanas darbu acumirklī, taču tādējādi viņi noliedz Dieva vārdus. Viņi ir atkāpušies no Bībeles teksta.

Citi izskaidrotāji ar vārdu “diena” saprot ļoti garu laika posmu, kas ilgst gadsimtus vai pat gadu miljonus. Šinī sakarībā daži pat atsaucas uz Bībeli: “Viena diena tam Kungam ir kā tūkstoš gadi, tūkstoš gadi kā viena diena” (2.Pēt.3:8). Bet šie vārdi tiek skaidroti aplami. Izvēlētais citāts nerunā par radīšanas dienām, tas runā par Dieva pacietību pret cilvēku. Tas liecina, ka Viņš ir mūžīgs, pāri laikam un telpai esošs.

Vēl citi skaidro šīs sešas dienas kā ārkārtīgi garu laika posmu, vēloties :apvienot :evolūcijas teoriju ar radīšanas mācību. Taču ikvienam, kurš izjūt kārdinājumu tā domāt„ būtu jāapzinās, kas tiek likts uz kārts. Ja kāds domā, ka kāda “pirmā un visvienkāršākā dzīvības forma” varētu būt radusies “pati no sevis” vai “nejaušības rezultātā”, tad viņš ir pakļāvis sevi briesmām, jo ikviena no šāda doma ietver sevī tīšu vai netīšu Dieva noliegšanu, Viņa spēka vai pat Viņa eksistences apšaubīšanu.

Kristīgajam pasaules uzskatam piemērots ir viens vienīgs, t.i., pēc skaita ceturtais interpretācijas veids, tas, ko Baznīca mācījusi laikos: radīšanas stāsts, kurš ir jāsaprot atbilstoši Bībeles vārdiem: Mēs nevaram izskaitļot, cik sen atpakaļ tas noticis, jo Vecās Derības autori nav devuši pietiekoši daudz datu par laika posmu pēc pasaules radīšanas. Kas attiecas uz pašu šo radīšanas posmu, domājams, ka, ja Dievs būtu vēlējies radīt pasauli citādi – ilgākā vai īsākā laikā – Viņš to būtu varējis darīt. Bet, tā kā Viņš atklājis mums, ka tas noticis sešās dienās, mums pie tā arī jāpaliek.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.