111. Ko Dievs sargā ar devīto un desmito bausli?


Tūkstoš gadu

Atklāsmes grāmatā ir runāts par pirmo un otro nāvi, kā arī par pirmo un otro augšāmcelšanos. Iztēle šo vēsti ir baudījusi kā gardāko ēdienu, un radījusi neskaitāmas fantastikas cienīgas pasaules gala ainas.

Tūkstoš gadu

Atklāsmes grāmatas valoda ir alegorisks, kas jāskaidro saskaņā ar pārējām Bībeles grāmatām. Tādēļ tieši tā izskaidrosim vēsti par divām nāvēm un augšāmcelšanām.

“Viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku – nāve.” [Rom.5:12] Nāve iedzimtā grēka dēļ, nav zemes dzīves noslēgums, bet gan garīga nāve. Garīgi miruši ir visi fiziski dzīvie cilvēki, kas netic Kristum.

Pāvils saka ticošajiem efeziešiem: “Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, …bet Dievs, … jūs darījis dzīvus, … un ir uzmodinājis.” [Ef.2:1-6]

Jēzus saka: “Nāk stunda un viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi un, kas būs dzirdējuši, dzīvos.” [Jņ.5:25]

Pirmā nāve tādējādi ir iedzimtā grēka radītā garīgā nāve. Pirmā augšāmcelšanās – tā ir atdzimšana ticībā Dieva žēlastībā, ko dāvā Vārdā un Kristībā. “Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanās. Pār tādiem otrai nāvei nav varas.” [Atkl.20:6]

Šie ticīgie “būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar Viņu tūkstoš gadu.” [Atkl.20:6] Tā nekādā gadījumā nav pasaulīga valdīšana. Tā ir garīga: “Jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.” [1.Pēt.2:9]

Žēlastības laiks ilgst tūkstoš gadu, kas simboliski apzīmē laika posmu no apustuļiem līdz pat pasaules galam.

Pašā šīs pasaules noslēgumā būs skarbi laiki, kad īsu brīdi “ielenks svēto nometni un mīļoto pilsētu.” [Atkl.20:9] Nometne un mīļotā pilsēta ir Kristus Baznīca “augšējā Jeruzāleme.” [Gal.4:26]

Par pēdējo dienu Kristus saka: “Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. ” [Jņ.5:28-29] Visi mirušie tiks pamodināti vienlaicīgi. Vieniem tā būs augšāmcelšanās dzīvei, bet citiem – otrā nāve jeb “uguns jūra”. [Atkl.20:14]

Paļaujoties uz Kristu, tu dzīvosi mūžīgi.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.