209. Kāpēc mums ir vajadzīga svētošana?


talyc jubelārīc

Šī diena ir iegājusi vēsturē, jo pirms četrdesmit pieciem gadiem piedzima e-POLEMIKAs tēvs un pārraugs Viņa e-sence e-BAZNĪCAs e-kardināls talyc.

talyc jubelaric


No augšienes dāvāto e-ntuziasmu darboties Tā Kunga lietās talyc apņēmības pilns realizē, dedzīgi darbojoties, interneta diskusiju vidē.

Jau otro gadu desmitu, bruņodamies ar visiem Dieva ieročiem, e-kardināls nenogurstoši apliecina Patiesību un, uzlikdams pestīšanas bruņucepuri, turēdams ticības vairogu un satverdams Gara zobenu – Dieva vārdu, neatlaidīgi cīnās pret antikristu un maldu mācību izplatītajiem.

Bez tam šis radošais e-cilvēks ir ieguldījis savu enerģiju e-BĻJ un Kristīgās mācības e-versijas izstrādē, kā arī nemitīgi papildina savus kreatīvos nedarbus regulāri piedāvājot e-baznīcēniem jaunas e-publikācijas.

Saskaņā ar e-BAZNICAs e-tradīciju Viņa e-minence Roberto un Viņa e-kselence gviclo sveic savu cīņu biedru jubilejā ar Svēto Rakstu vārdiem no Ījaba grāmatas [28:28]: “Redzi, bijāt Kungu ir gudrība, un vairīties ļauna ir saprašana!”

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “talyc jubelārīc”

  1. talyc:


    Pal-die-s Viņa e-minencei un pal-die-s Viņa e-kselencei un pal(īdz)Die(v)s katram vienam kas Viņa vārdam s e-ko:)Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.