42. Kas ir svētīšana?Tu redzi arhīvu par Kristus nākšana

Apsolītā ierašanās

“Viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds: sakiet Ciānas meitai – redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastu nesējas ēzeļa mātes kumeļa.” [Mt.21:4-5]

Apsolītā ierašanās

Lasīt tālāk »Adventa laiks ir gaidīšanas laiks

Jēzus stāv durvju priekšā un klauvē [Atkl.3:20]. Patiesībā, viņš tev lūdz palīdzību ubaga izskatā, nonīkuša noskrandušās drānās tērpta cilvēka bērna izskatā, Viņš nostājas tavā priekšā jebkura cilvēka izskatā, ko satiec.

Adventa laiks

Lasīt tālāk »