270. Ko Svētajā Lūgšanā mēs lūdzam visupirms?Tu redzi arhīvu par Dieva nodoms

Dieva gribas nodoms

Pirmkārt, mēs uzlūkojām Dieva paša sirdi un prātu, Viņa nodomu, ar ko Viņš izredzēja cilvēci pestīšanai Kristū un kas bija Dieva vispārēja žēlastības izredzēšana, kas aptver visus cilvēkus.

Dieva gribas nodoms

Lasīt tālāk »Par Dieva mūžīgās žēlastības izredzētību

Diezin vai visos Svētajos Rakstos ir kāda cita mācība, kurai bijusi tik atšķirīga ietekme uz cilvēkiem — vai tā izprasta pareizi vai aplami kā mācība par Dieva mūžīgās žēlastības izredzētību.

par Dieva mūžīgās žēlastības izredzētību

Lasīt tālāk »


Klausies un tici

“Jums jāzina, mani mīļotie brāļi, ikviens cilvēks lai ir nasks klausīties, bet gauss runāt un gauss dusmoties, jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. Tādēļ atmetiet jebkuru nešķīstību un visu to, kas ļauna vēl atlicis, un lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīgs izglābt jūsu dvēseles.” (Jēk.1:19-21)

klausies un tici

Lasīt tālāk »


Dieva nodoms pie cilvēka

Mums ļoti stingri ir jāturas pie tā, kāds ir Dievs un kāds ir Viņa sākotnējais nodoms pie cilvēka, jo tikai tā ikviens kristietis var laimīgi palikt svētīgā ticībā un drošā paļāvībā, izglābties no grēka un posta plūdiem, ko aizsākusi Ādama krišana, un dzīvot brīnišķīgā ticības valstībā, kāda ir Kristus valstība virs zemes.

Dieva nodoms pie cilvēka

Lasīt tālāk »


Žēlsirdīgā Tēva īstais nodoms

Tad viņi sadzirdēja Dieva Tā Kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. [1.Moz.3:8]

Žēlsirdīgā Tēva īstais nodoms

Lasīt tālāk »