141. Kādu ticības apliecību satur Mazais Katehisms?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Dieva ceļš

Atbrīvojums no nebeidzamajiem iesākumiem

Balstoties uz to, ka Dievs ir uzsācis ar mums, mūsu dzīve ar Dievu ir ceļš, kas tiek staigāts Dieva likumā. Vai tā ir cilvēka paverdzināšana zem baušļa?

atbrīvojums ceļš pie Dieva

Lasīt tālāk »Ar Dievu nestāv uz vietas

Dieva ceļi ir ceļi, kurus viņš pats ir gājis un kurus nu jāiet kopā ar Viņu. Dievs mums neliek iet ceļus, ko Viņš pats nebūtu gājis un pa kuriem Viņš neietu mums pa priekšu. Ceļš, uz kura Viņš mūs aicina, ir viņa būvēts un Viņa sargāts. Tas patiešām ir Viņa ceļš.

ar Dievu nestāv uz vietas

Lasīt tālāk »


Kad “Mani” ir arī “jūsu”?

“Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. [Jes.55:8]

Mani vai jūsu ceļi

Lasīt tālāk »


Dieva likums

“Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc Tā Kunga baušļiem!” [Ps.119:1]

Dieva likums

Lasīt tālāk »


Tikai viens patiesais ceļš

Mūsu dzīve nav vienkārša taisna līnija, ko novelk mūsu griba un saprāts, bet dzīve ir kaut kas no divām dažādām līnijām izveidots; no diviem dažādiem elementiem; no diviem dažādiem spēkiem.

Tikai viens patiesais ceļš

Lasīt tālāk »


 1  2 »