244. Ko Bībele māca par miesas augšāmcelšanos?


Tā Kunga prāts lai notiek

Kad viņš neļāvās pierunāties, mēs apklusām, sacīdami: “Tā Kunga prāts lai notiek.” [Ap.d.21:14]


Šie vārdi teikti par Pāvila draugiem. Viņi uzstāja, lai apustulis nedodas uz Jeruzālemi, jo pravietis bija pareģojis, ka tur viņš tiks apcietināts, nodots pagānu rokās un, iespējams, tas maksās viņam dzīvību.

Pāvils neļāvās pierunāties. Viņš bija pārliecināts, ka uz Jeruzālemi viņu sūta Dievs. Tad draugi nomierinājās un teica: “Tā Kunga prāts lai notiek.”

Nereti gadās, ka arī mēs pretojamies notikumu gaitai. Tie var būt ļoti personiski gadījumi, piemēram, piedzīvojot slimību vai kādu citu ķibeli, kas skar mūs pašus vai mums tuvu cilvēku. Nav viegli noskatīties arī uz smagām sava tuvinieka ciešanām un pārbaudījumiem.

Bet, paldies Dievam, ka mēs visas lietas varam likt Tā Kunga rokās!

Taču dažkārt mēs nesamierināmies un neejam lūgšanu ceļu. Mūsos mostas iekšējs protests pret savas dzīves gaitu, un mēs nonākam garīgas cīņas stāvoklī, zaudējot sirdsmieru, prieku un drosmi. Mums ir kārdinājums koriģēt Dievu un grozīt Viņa prātu, kas cilvēkam nav ļauts.

Tāpēc lūgsim Dievu, lai Viņš kārto mūsu lietu.

Nesīsim labprātīgi savas dzīves krustu un nastas!

Ir brīnišķīgi, ja spējam rīkoties līdzīgi Pāvila draugiem, kā lasām šajā Bībeles pantā! Viņi norima un teica: “Tā Kunga prāts lai notiek.”

Kam ir žēlastība visu likt Dieva labvēlības rokās, tam nav jāstaigā apkārt ar dziļu pretrunu nomāktu sirdi, jo tādam ir Dieva miers, kas augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu. Un šis miers nezūd pat pārbaudījumu laikā.

Kas var būt labāks par Dieva prātu! Jēzus ticības ceļš arvien ir labs, taisns un derīgs visiem cilvēkiem. Tici Viņa glābšanai, jo Viņa dārgās asinis ir tavas pestīšanas ķīla.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.