288. Kā mēs varam pastāvēt kārdināšanās?


Tā Kunga prasības

Un tagad, Israēl, ko Tas Kungs, tavs Dievs, no tevis prasa? Neko citu kā vienīgi bīties To Kungu, savu Dievu, staigāt visur Viņa ceļos, Viņu mīlēt un Tam Kungam, savam Dievam, kalpot ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli (5.Moz.10:12)

Tā Kunga prasības


Dieva sods par cilvēku nomaldīšanos pašiem pie sevis; …sods par pasaules noplicināšanu; …sods par pašiem sava labuma un savas gudrības meklēšanu; …sods par ko Dieva Vārds mūs brīdina, varētu paiet mums garām, ja vien nebūtu teikts: “Nolādēts, kas aklu noved neceļā!” (5.Moz.27:18)

Šī apsūdzība nu nekādīgi nevarētu attiekties uz taisnā ceļa gājējiem..? Uz ceļa taču nav jāatgriežas tādam, kurš nekad nav no tā nogājis..? Tam, kas ir taisns savā būtībā, tam taisnošana taču nav nepieciešama..? Tikai tam, kas atzīst, ka tomēr ir grēkojis, tam nākas atzīt, ka līdz ar grēku esam iemantojuši arī nāvi.

Grēkam līdzi nāk lāsts un sods un elle, bet kas to negrib atzīt, pie tiem piepildās velna teiktais …tie jūtās jau kā tādi, kā dievs. Un tiem maldu gara apsolījumiem nāk līdzi tā skaidrā apziņa, ka dievam taču kaut kas ir jādara lietas labā. Un tam nāk līdzi lāsts; un tiem ir jācenšas un jāceļ jauna paradīze zemes virsū [līdz pat laiku beigām, kad tas viss galu galā zudīs līdz ar visu uzcelto un ne ar ko neatšķirsies no tiem pīšļiem no kā tas pats ņemts]. Un visa rezultāts un tā visa cenšanās būs bijusi tukša vēja ķeršana un veltīga laika nosišana! …un to pārsteigums būs liels, ka Dievs neuzlūko viņu rūpj-pilnajā grimasēs savilktos vaigus.

Kristū es saku: „ne pašu nopelnu, ne pašu labo darbu dēļ mēs tiekam nošķirti Jēzum pa labo vai pa kreiso roku. Nez ar paši savā spēkā varam nošķirt āzi, no avs. Un neba mums tas arī būtu jādara.

Kā tā??? Nu tamdēļ, ka Dievam citu dievu palīdzība nav nepieciešama. Kristus ir pilnīgs un pašpietiekams. Bet no Dieva kalpa tiek prasīts darīt to, ko Tas Kungs pavēlējis [un nevis to, kas netaisnajam kalpam pašam šķitis taisni un pareizi esam (Citādi gaidītās prēmijas vietā paštaisnajam kalpam tiks atņemta arī tam apsolītā alga)…]. Kamdēļ tā??? Vai tamdēļ ka Kungs būtu netaisns un nepildītu savus solījumus??? Nē, ne tāpēc, bet gan tamdēļ, ka kalps samaitājis darbu, izšķiedis materiālu un tukši nositis laiku darīdams, to, kas tam pašam labpaticis (šķitis labs esam)].

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.